Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, februar 2019

Domači turisti ustvarili v februarju 2019 skoraj polovico vseh turističnih prenočitev

V turističnih nastanitvenih obratih so v februarju 2019 našteli skoraj 317.000 prihodov turistov in skoraj 869.000 turističnih prenočitev; prihodov je bilo za 14 %, prenočitev pa za 12 % več kot v februarju 2018. 49 % vseh turističnih prenočitev v februarju 2019 so ustvarili domači turisti.

  • 29. 3. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Domači turisti skoraj prehiteli tuje turiste
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v februarju 2019 zabeleženih skoraj 317.000 prihodov turistov in skoraj 869.000 turističnih prenočitev. Prihodov domačih turistov je bilo skoraj 149.000 ali 18 % več, njihovih prenočitev pa skoraj 429.000 ali 14 % več kot v februarju 2018. Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 344.000 ali 10 % več kot v februarju 2018, njihovih prenočitev pa več kot 440.000 ali prav tako 10 % več kot v istem mesecu prejšnjega leta. Domači turisti pa so opravili 49 % vseh prenočitev oz. le nekaj manj kot tuji turisti.

Med tujimi turisti največ  turistov iz Srbije
Ključni turistični trgi, od koder so bili turisti, ki so v februarju 2019 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev, so bili: Srbija (13 % ali več kot 56.000 prenočitev), Italija in Hrvaška (po 12 %), Avstrija (11 %) in Madžarska (7 %).

Le število turistov iz Italije je bilo v februarju 2019 nižje kot v februarju 2018 (za 8 %), število drugih pa višje. Najbolj se je glede na februar 2018 povečalo število  turistov iz Avstrije (za 23 %), potem  iz Madžarske (za 16 %),  Hrvaške (za 13 %) in Srbije (za 6 %).

Največ turistov v gorskih občinah
Z vidika vrst turističnih občin je bilo v februarju 2019 ustvarjenih največ prenočitev turistov v gorskih občinah (32 % ali skoraj 280.000), sledile so zdraviliške občine (31 %), obmorske občine (12 %) in občina Ljubljana (10 %).

V vseh vrstah turističnih občin je bilo v februarju 2018 ustvarjenih več prenočitev kot v februarju 2018. Najbolj se je povečalo v zdraviliških občinah (za 15 %) nato v gorskih občinah (za 14 %), v obmorskih občinah (za 13 %) in v občini Ljubljana (za 8 %).

V prvih dveh mesecih 2019 že več kot 1,6 milijona turističnih prenočitev
V januarju in februarju 2019 skupaj so turistični delavci v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji našteli skoraj 582.000 prihodov in več kot 1,6 milijona prenočitev turistov ali 4 % več prihodov in 5 % več prenočitev kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, februar 2019 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
II 2019I–II 2019II 2018
II 2019
I–II 2018
I–II 2019
II 2019I–II 2019II 2018
II 2019
I–II 2018
I–II 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj316.826581.979113,7104,1868.8231.627.248112,1105,0
Domači148.656238.254118,5106,0428.505695.001113,9104,0
Tuji168.170343.725109,8102,8440.318932.247110,3105,8
  od tega
  iz Srbije17.19227.371104,1102,856.36185.406105,8103,9
  iz Italije27.05563.60994,591,553.795145.62492,092,9
  iz Hrvaške22.42660.136115,4105,051.167168.131112,8105,5
  iz Avstrije20.04434.779127,2112,649.22787.962123,2111,6
  iz Madžarske9.06014.839114,1109,529.22946.937116,3114,5
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in skupinah nastanitvenih obratov, februar 2019 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
II 2019I–II 2019II 2018
II 2019
I–II 2018
I–II 2019
II 2019I–II 2019II 2018
II 2019
I–II 2018
I–II 2019
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj316.826581.979113,7104,1868.8231.627.248112,1105,0
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine88.732163.384120,7106,2269.015516.627115,1103,3
  Gorske občine90.567163.001112,9102,5279.950515.126113,5106,9
  Obmorske občine37.61058.191116,398,9100.533162.917113,1100,2
  Ljubljana43.80287.897115,5107,391.093184.520108,3107,5
  Mestne občine28.80055.73197,197,970.914136.704102,3105,3
Druge občine27.31553.775109,5110,557.318111.354109,0107,3
Skupine nastanitvenih obratov
  Hoteli in podobni obrati200.912380.564107,799,5512.797989.938103,196,9
  Kampi12.45319.917281,0193,632.69955.400232,4166,3
  Drugi nastanitveni obrati103.461181.498117,9108,9323.327581.910122,5117,5
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.