Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, februar 2019

V februarju 2019 izdanih 39 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2019

V februarju 2019 je bilo izdanih 45 % manj gradbenih dovoljenj za  stanovanjske in 34 % manj za nestanovanjske stavbe kot v januarju 2019. Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2019, je predvidena gradnja 320 stanovanj, kar je 10 % manj kot v januarju 2019.

  • 20. 3. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2019

V februarju 2019 je bilo izdanih 39 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu, in to za obe vrsti stavb: število gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo nižje za 45 %, za nestanovanjske stavbe pa za 34 %. Skupna površina vseh v februarju načrtovanih stavb naj bi merila malo manj kot 112.500 m2, kar je za 25 % manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2019.

99 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 38 % nižje kot v januarju 2019, njihova površina pa naj bi bila manjša za 25 %. V primerjavi s februarjem 2018 je predvidenih za 1 % manj gradbenih dovoljenj za novogradnje, njihova površina pa naj bi bila za 35 % večja.

Načrtovanih manj stanovanj kot v januarju 2019

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v februarju 2019, je predvidena gradnja 320 stanovanj, kar je za 10 % manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi v januarju 2019. 8 stanovanj je načrtovanih v nestanovanjskih stavbah, preostala pa v stanovanjskih stavbah. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 153 stanovanj, kar je 43 % manj kot v januarju 2019. V večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 99 stanovanj, kar je 10 % več stanovanj kot v januarju 2019, od teh jih je 91 načrtovanih v tri- in večstanovanjskih stavbah, preostala pa v dvostanovanjskih stavbah. V stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine je načrtovanih 60 oskrbovanih stanovanj. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 156 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 85 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2019, je predvidenih za 27 % manj gradenj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v januarju 2019, njihova površina pa naj bi bila manjša za 42 % (oskrbovana stanovanja niso upoštevana). V primerjavi s februarjem 2018 je predvidenih za 49 % več gradenj novih stanovanj, njihova površina pa naj bi bila večja za 20 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v gorenjski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v februarju 2019, je načrtovanih največ stanovanj v gorenjski statistični regiji: 84 stanovanj ali 26 % vseh, od tega bo 60 oskrbovanih stanovanj. Sledijo jugovzhodna Slovenija (51 stanovanj ali 16 % vseh stanovanj), podravska (49 stanovanj ali 15 % vseh) ter osrednjeslovenska statistična regija (44 stanovanj ali 14 % vseh). V vseh preostalih statističnih regijah je načrtovanih manj gradenj stanovanj, najmanj v koroški in zasavski statistični regiji, v vsaki po eno stanovanje.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - februar 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - februar 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2018 in 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2019
1) Vključuje goriško, koroško, obalno-kraško, pomursko, primorsko-notranjsko, savinjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, februar 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj392112.48132037.110
  stanovanjske stavbe16462.74931236.379
  nestanovanjske stavbe22849.7328731
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
II 2019
I 2019
II 2019
II 2018
II 2019
I 2019
II 2019
II 2018
Število61,999,073,0149,4
Površina75,4134,958,5120,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 19. aprila 2019.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.