Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, januar 2019

Vrednost opravljenih gradbenih del za 10,4 % višja kot v decembru 2018 in za 4,4 % višja kot v januarju 2018

Vrednost v januarju 2019 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v januarju 2018.

  • 15.3.2019
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v januarju 2019 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v januarju 2019 opravljenih gradbenih del je bila v primerjavi s prejšnjim mesecem, ko smo zaznali znižanje, tokrat ponovno višja, in sicer za 10,4 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 23,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 6,5 %. Na dvig vrednosti opravljenih gradbenih del na stavbah v primerjavi s prejšnjim mesecem je vplivala predvsem višja vrednost opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah; ta je bila namreč kar za 40,2 % višja kot v prejšnjem mesecu, vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah pa je bila višja le za 1,3 %. 

Vrednost v januarju 2019 opravljenih gradbenih del višja kot v januarju 2018
 

Vrednost v januarju 2019 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 4,4 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat nižja za 1,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja, in sicer za 6,7 %. Padec vrednosti opravljenih gradbenih del na stavbah na letni ravni je bil posledica nižje vrednosti opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah (bila je za 7,9 % nižja kot v januarju 2018). Vrednost opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah je bila namreč za malenkost višja (za 0,1 %).
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
I 2019
XII 2018 
I 2019
I 2018
I 2019
 Ø 2015 
Gradbeništvo110,4104,4123,1
  stavbe123,998,2174,0
  gradbeni inženirski objekti106,5106,7109,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.