Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, januar 2019

Povprečna bruto plača za januar 2019 za 3,0 % nižja od plače za december 2018

Povprečna bruto plača za januar 2019 je znašala 1.729,15 EUR in je bila nominalno za 3,0 %, realno pa za 1,9 % nižja od plače za december 2018. To znižanje povprečne plače je bilo predvsem posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

  • 15.3.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za januar 2019 nižja od plače za december 2018, toda višja od plače za januar 2018
Povprečna bruto plača za januar 2019 je znašala 1.729,15 EUR; od bruto plače za december 2018 je bila nižja, nominalno za 3,0 %, realno pa za 1,9 %. Tudi povprečna neto plača za januar 2019 (znašala je 1.115,98 EUR) je bila nižja od neto plače za december 2018, nominalno za 4,0 %, realno pa za 2,9 %. Znižanje povprečne plače je bilo predvsem posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

V primerjavi s plačo za januar 2018 pa se je povprečna plača za januar 2019 zvišala tako nominalno kot realno, in sicer v bruto znesku nominalno za 4,2 %, realno pa za 3,1 % (v neto znesku nominalno za 3,5 %, realno pa za 2,4 %).

Znižanje povprečne plače za januar 2019 glede na plačo za december 2018 opaznejše v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za januar 2019 se je v primerjavi s plačo za december 2018 znižala: v zasebnem sektorju za 4,7 %, v javnem sektorju pa za 2,9 % (pri čemer se je v institucionalnem sektorju država za 2,1 % zvišala).

Povprečna plača za januar 2019 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za januar 2019 je bila v večini dejavnosti nižja od plače za december 2018 (predvsem zaradi manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil); višja je bila le v dejavnostih javna uprava, obramba in obvezna socialna varnost (za 6,0 %), izobraževanje (za 3,3 %), rudarstvo (za 2,1 %) ter zdravstvo in socialno varstvo (za 0,3 %).

Najvišjo povprečno neto plačo za januar 2019 so imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 1.566,98 EUR).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2019
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, januar 2019
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
I 2019Ø XI 2018-I 2019I 2019
XII 2018
I 2019
I 2018
EURindeks
Bruto1.729,151.774,6897,0104,2
Javni sektor2.031,752.031,5198,0104,9
  od tega sektor država2.038,381.984,79102,7106,3
Zasebni sektor1.589,261.656,1196,4104,1
Neto1.115,981.154,9896,0103,5
Javni sektor1.298,441.306,4097,1104,2
  od tega sektor država1.304,671.275,45102,1105,3
Zasebni sektor1.031,631.085,0795,3103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za januar 2019 bodo objavljeni 25. marca 2019 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.