Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Svetovni dan voda

V 2017 v javno vodovodno omrežje načrpane za skoraj 5 % več vode kot v 2016

V 2017 je bilo za javni vodovod v Sloveniji načrpane za 4,7 % več vode kot v 2016. Skoraj vsa voda (99,2 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so porabila približno enako količino vode kot pred letom dni, proizvodne in storitvene dejavnosti pa so je porabile za 11,4 % več kot v 2016.

  • 18.3.2019
  • |
  • brez statusa

Voda za vse

Leta 1993 je Generalna skupščina OZN razglasila 22. marec za svetovni dan voda. S tem je želela  svetovno javnost opomniti na pomen vode in na nujnost dobrega gospodarjenja z vodnimi zalogami. Glavna tema letošnjega svetovnega dneva voda je: Voda za vse. Ne prezrimo nikogar. Več: http://www.worldwaterday.org/theme/.

V 2018 se ob dnevu voda izpostavljajo predvsem možnosti dostopa do čiste pitne vode in do ustreznih sanitarij za vse ljudi. To pa so pravzaprav tudi cilji trajnostnega razvoja: do leta 2030 vsem zagotoviti tako dostop do pitne vode in sanitarne ureditve kot tudi trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Več: https://www.stat.si/Pages/cilji .

Ravnanje z vodo

Voda je nenadomestljiva dobrina; od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega. Je nujno potrebna za življenje in je vir številnih človekovih dejavnosti.

Izredno pomembna pa sta tudi vlaganje v razvoj infrastrukture in obnavljanje obstoječe infrastrukture. Vodovodna omrežja so del infrastrukture vsakega mesta, naselja. Zaradi dotrajanosti vodovodnega omrežja se v Sloveniji vsako leto izgubi ogromna količina vode (v letu 2017 so izgube vode bile 46,9 milijonov m3). Zato je izredno pomembno, da se omrežja, zastarela zaradi dotrajanosti vodovodnih cevi, obnavljajo, saj bi se tako nastale izgube vode lahko zmanjšale.

Količina v 2017 za javni vodovod načrpane vode za 4,7 % večja kot v prejšnjem letu

Za javni vodovod je bilo v letu 2017 v Sloveniji iz vseh vodnih virov načrpanih 169,4 milijona m3 vode. Od tega je bilo 168 milijonov m3 vode načrpanih iz podzemnih virov (od tega 56,4 milijona m3 iz izvirov). Iz površinskih vodnih virov pa je bilo načrpanih 1,3 milijona m3 vode. Količina vode, načrpane za javni vodovod v Sloveniji, pa je bila v 2017 za 4,7 % večja kot v letu 2016.

Od celotne količine vode, načrpane za javno vodovodno omrežje, so v letu 2017 gospodinjstva porabila 79 milijonov m3 vode ali približno toliko kot v letu 2016; poslovni subjekti pa so porabili 37,6 milijona m3 vode ali 11,4 % več v kot letu 2016.

5,9 milijona m3 vode, dobavljene iz javnega vodovoda, ali 29,3 % več vode kot v letu 2016 ni bilo obračunane, saj se je uporabila za javne hidrante, gašenje in čiščenje cest. V omrežju se je v letu 2017 izgubilo 46,9 milijona m3 vode, to je 3,8 % več kot v letu 2016.

Glede na prejšnje leto je bilo iz povodja Donave v letu 2017 načrpanih za 4,5 % več vode, medtem ko je bilo v isti primerjavi iz povodja Jadranskega morja načrpane za 5,3 % manj vode kot v prejšnjem letu.

Voda, dobavljena gospodinjstvom, na prebivalca

Največ vode, dobavljene gospodinjstvom, nasploh in na prebivalca je bilo v letu 2017 v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 41,4 m3 vode na prebivalca.  Najmanj vode pa je bilo dobavljene gospodinjstvom v 2017 v zasavski statistični regiji, in sicer 26,7 m3 vode na prebivalca.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.