Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, januar 2019

Vrednost industrijske proizvodnje v januarju 2019 na letni ravni višja za 5,8 %

Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje sta bila v januarju 2019 višja tako na mesečni kot na letni ravni.

  • 11.3.2019
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v januarju 2019 višja tako na mesečni kot na letni ravni

Vrednost industrijske proizvodnje se je v januarju 2019 zvišala tako na mesečni (za 6,0 %) kot na letni ravni (za 5,8 %). Vrednost je bila tako na mesečni kot na letni ravni višja tudi v predelovalnih dejavnostih (za 5,7 % oz. za 6,2 %) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 5,9 % oz. za 4,0 %).

Vrednost industrijske proizvodnje se je zvišala v vseh namenskih skupinah. Na mesečni ravni se je najbolj zvišala v proizvodnji izdelkov za široko porabo in za investicije (v vsaki za 9,2 %), na letni pa v proizvodnji izdelkov za široko porabo (za 12,5 %).

Prihodek od prodaje v januarju 2019 višji, vrednost zalog pa nižja kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje v industriji je bil v januarju 2019 za 5,5 % višji kot v decembru 2018 in za 4,0 % višji kot v januarju 2018. Prihodek je bil višji predvsem na račun rasti prihodka na tujem trgu: na mesečni ravni je bil ta višji za 7,2 %, na letni ravni pa za 6,2 %.

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje je bila v januarju 2019 za 0,4 % nižja kot v decembru 2018, hkrati pa za 6,2 % višja kot v januarju 2018.

Produktivnost dela v industriji je bila v letu 2018 za 0,1 % višja kot v letu 2017, kar je sicer najmanjša rast od leta 2013 (originalni podatki). Produktivnost dela v industriji se izračuna iz podatkov o vrednosti industrijske proizvodnje in podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
I 2019
XII 2018 
I 2019
I 2018
I 2019
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)106,0105,8126,7
B Rudarstvo115,393,299,2
C Predelovalne dejavnosti105,7106,2129,7
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro105,9104,0102,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo102,9102,1117,5
  AE Energenti106,5101,799,5
  AI Surovine101,8102,2121,9
B Proizvodi za investicije109,2107,4156,9
C Proizvodi za široko porabo109,2112,5121,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,2106,5137,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo111,7114,6117,6
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi118,8121,0141,0
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi102,8100,9127,0
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi104,9105,9133,9
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,3104,3114,7
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
I 2019
XII 2018 
I 2019
I 2018
I 2019
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)105,5104,0125,6
B Rudarstvo107,8109,3109,6
C Predelovalne dejavnosti105,8104,2124,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,2103,0119,5
  AE Energentizzz
  AI Surovine101,1103,0120,0
B Proizvodi za investicije108,7100,1144,4
C Proizvodi za široko porabo109,8109,9117,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo103,4104,0118,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo110,0112,2114,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
I 2019
XII 2018 
I 2019
I 2018
I 2019
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,6106,2125,6
B Rudarstvo75,458,452,4
C Predelovalne dejavnosti99,6106,4125,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,6105,1117,0
  AE Energentizzz
  AI Surovine99,9105,6117,7
B Proizvodi za investicije100,1106,9135,9
C Proizvodi za široko porabo98,9106,3129,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,7120,2120,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo97,6104,9130,8
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.