Indeksi gradbenih stroškov za stanovanja, Slovenija, 4. četrtletje 2018

Gradbeni stroški za nova stanovanja v 4. četrtletju 2018 nižji kot v 3. četrtletju 2018

Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 4. četrtletju 2018 nižji kot v prejšnjem četrtletju in enako visoki kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

  • 15. 3. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gradbeni stroški za nova stanovanja v 4. četrtletju 2018 nižji kot v prejšnjem četrtletju

Gradbeni stroški za nova stanovanja so se v 4. četrtletju 2018 glede na prejšnje četrtletje znižali za 1,4 %, vendar pa so se pred tem glede na prejšnje četrtletje dvakrat zaporedoma zvišali. Glede na 4. četrtletje 2017 se niso spremenili, glede na povprečje za leto 2015 pa so bili višji za 6,5 %. V celem letu 2018 so bili za 2,7 % višji kot v celem letu 2017, prav tako pa so bili višji kot gradbeni stroški v letu 2016, in sicer za 7,6 %. Tudi v daljšem časovnem obdobju je bila opazna precejšnja rast stroškov: glede na leto 2000 so bili gradbeni stroški višji za 84,3 % (stroški materiala so bili višji za 78,9 %, stroški dela pa kar za 90,8 %).

Stroški gradbenega materiala nižji kot v prejšnjem četrtletju 

Stroški gradbenega materiala so se glede na prejšnje četrtletje zvišali v vseh četrtletjih leta 2018, v tem četrtletju pa so se znižali, in sicer za 1,0 %. Glede na 4. četrtletje 2017 so bili višji za 1,2 %, glede na povprečje za leto 2015 pa za 4,2 %. V celem letu 2018  so bili za 2,3 % višji kot v celem letu 2017.

Stroški dela nižji kot v prejšnjem četrtletju 

Stroški dela pri gradnji novih stanovanj so se v tem četrtletju glede na prejšnje četrtletje znižali za 1,8 %, vendar pa so se pred tem glede na prejšnje četrtletje dvakrat zaporedoma zvišali. Glede na 4. četrtletje 2017 so bili nižji za 2,0 %, glede na povprečje za leto 2015 pa so bili višji, in sicer za 9,3 %. V celem letu 2018 so bili stroški dela prav tako višji kot v celem prejšnjem letu, in sicer za 2,5 %.

Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija (Ø 2015=100)
Vir: SURS
Indeksi gradbenih stroškov za nova stanovanja, Slovenija
X–XII 2018
VII–IX 2018
X–XII 2018
X–XII 2017
I–XII 2018
I–XII 2017
X–XII 2018
Ø 2015
Gradbeni stroški98,6100,0102,7106,5
  stroški materiala99,0101,2102,3104,2
  stroški dela98,298,0102,5109,3
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.