Odkup lesa, Slovenija, januar 2019

Vrednost odkupa okroglega lesa v januarju 2019 za približno 21 % nižja kot v januarju 2018

V januarju 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,5 milijona EUR ali za 23 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za skoraj 21 % manj od vrednosti odkupa v januarju 2018.

  • 14.3.2019
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v januarju 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov višja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu

V januarju 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,5 milijona EUR, to je za 23 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu. Vrednosti odkupa hlodov za žago in furnir ter tudi lesa za kurjavo sta bili višji za približno 30 % oz. za 38 %, vrednosti odkupa lesa za celulozo in plošče ter tudi drugega okroglega industrijskega lesa sta bili nižji za okoli 1 % oz. za 25 %. 
   
Vrednost v januarju 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov nižja kot pred enim letom 

Vrednost v januarju 2019 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za skoraj 21 % nižja od vrednosti odkupa v januarju 2018 (predvsem zato, ker je bila količina odkupljenega lesa manjša). Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila nižja za skoraj 32 %, vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa pa 2 %. Vrednosti odkupa lesa za kurjavo ter lesa za celulozo in plošče sta bili višji za okoli 36 % oz. 37 %. 
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
I 2019I 2019
XII 2018
I 2019
I 2018
EURindeks
Skupaj5.544.839123,079,5
  hlodi za žago in furnir3.935.049129,968,2
  les za celulozo in plošče879.44599,3137,4
  drug okrogel industrijski les105.79474,797,9
  les za kurjavo624.551138,2135,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.