Indeksi uvoznih cen, Slovenija, januar 2019

Cene uvoženih proizvodov v januarju 2019 na mesečni ravni nespremenjene, na letni ravni višje za 1,6 %

Cene uvoženih proizvodov so bile v januarju 2019 v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu in za 1,6 % višje kot pred enim letom.

  • 15.3.2019
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov v januarju 2019 enake kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v januarju 2019 v povprečju enake kot v decembru 2018. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, se na mesečni ravni niso spremenile, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 0,1 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v januarju 2019 podražili energenti (za 0,8 %) in proizvodi za investicije (za 0,6 %), pocenile pa so se surovine (za 0,5 %) in proizvodi za široko porabo (za 0,3 %).

V januarju 2019 so se opazneje podražili uvoženi proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 6,3 %), najizraziteje znižale pa so se cene uvoženih proizvodov v skupini surova nafta in zemeljski plin in v skupini usnje, usnjeni in sorodni izdelki (v vsaki za 2,5 %).

Cene uvoženih proizvodov za 1,6 % višje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se v januarju 2019 na letni ravni zvišale za 1,6 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 0,8 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 2,7 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu izraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 36,3 %), izraziteje pocenili pa proizvodi v skupini usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 7,5 %).
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
I 2019
XII 2018
I 2019
I 2018
I 2019
 Ø 2015 
SKUPAJ100,0101,6104,77
Evrsko območje100,0100,8106,66
Zunaj evrsko območje100,1102,7102,36
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,5101,6105,45
Energenti100,8107,5123,02
Proizvodi za investicije100,6101,9101,47
Proizvodi za široko porabo99,798,9100,51
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2008)
B Rude in kamnine98,7113,8131,49
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti100,0101,0103,71
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro106,3136,3148,76
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z januarjem 2019 smo v raziskovanju Indeksi uvoznih cen izvedli nekatere metodološke spremembe, kot so spremembe uteži, spremembe v seznamu proizvodov in poročevalskih enot.

Uteži temeljijo na vrednostnih podatkih iz carinskih deklaracij (Extrastat) in iz statističnih obrazcev (Intrastat), ki so zajeti v statistiki zunanje trgovine za leto 2017. Uteži smo oblikovali tako, da smo podatke o vrednosti uvoženih proizvodov za področja B, C in D za leto 2017 indeksirali z indeksom uvoznih cen december 2018 / Ø 2017.

Vzorec poročevalskih enot zajema 432 podjetij, ki mesečno sporočajo cene za 1.779 proizvodov.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.