Prodaja kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija, 2018

Vrednost prodaje zelenjadnic, fižola v zrnju, krompirja in sadja iz lastne pridelave v 2018 nižja kot v 2017

Vrednost prodanega sadja, zelenjadnic, krompirja in fižola v zrnju je bila v letu 2018 nižja kot v 2017, in sicer za več kot 9 %. Vrednost v 2018 prodane perutnine, jajc, mleka in mlečnih izdelkov  je bila višja za skoraj 8% glede na 2017.

  • 12.3.2019
  • |
  • končni podatki

 Vrednost zelenjadnic, ki so jih zasebni pridelovalci prodali v 2018 na živilskih trgih, nižja kot v 2017

Vrednost krompirja iz lastne pridelave, prodanega na živilskih trgih, je bila v letu 2018 v primerjavi z 2017 višja za nekaj več kot 3 %. Prav tako za nekaj več kot 3 % je bila višja tudi cena krompirja (znašala je 1,06 EUR za kilogram). Vrednost prodanih zelenjadnic je bila za skoraj 7 % nižja kot v letu 2017. Od zelenjave v skupini zelenjadnice je bilo prodane največ zelene solate, vendar manj kot v letu 2017 (za skoraj 6 %), cena pa je bila za približno 14 % višja. Za kilogram zelene solate iz lastne pridelave je bilo v 2018 treba odšteti povprečno 3,08 EUR. Vrednost belega zelja, prodanega v 2018 na živilskih trgih, je bila za skoraj 33 % višja kot v 2017. Večja je bila tudi količina prodanega belega zelja (za približno 14 %) in tudi cena je bila višja (za 16 %). Vrednost prodanega korenčka iz lastne pridelave je bila za skoraj 2 % višja kot v 2017. Količina prodanega korenčka je bila večja (za skoraj 11 %), cena pa je bila nižja; za kilogram korenčka je bilo na živilskih trgih treba plačati povprečno 1,92 EUR ali skoraj 8 % manj kot v prejšnjem letu. Količina paradižnika iz lastne pridelave, prodanega v 2018 na živilskih trgih, je bila približno enaka kot v 2017, vrednost prodaje paradižnika pa je bila za skoraj 22 % višja. Kilogram paradižnika je v povprečju stal 3,36 EUR, kar je 23 % več kot v letu 2017.  

Vrednost sadja, prodanega v 2018 na živilskih trgih, nižja kot v letu 2017  

Vrednost sadja, ki so ga zasebni pridelovalci prodali na živilskih trgih, je bila v 2018 za več kot 11 % nižja kot v 2017. Od sadja so prodali največ namiznih jabolk, vendar pa za približno 9 % manj kot v letu 2017. Povprečna cena za kilogram namiznih jabolk je bila v 2018 približno enaka kot v prejšnjem letu (v povprečju 1,62 EUR za kilogram). Vrednost prodanih hrušk iz lastne pridelave je bila za približno 28 % nižja kot v letu 2017. Količina prodanih hrušk je bila manjša kot v 2017 (za približno 16 %), nižja pa je bila tudi cena (povprečno 2,00 EUR za kilogram). Jagod iz lastne pridelave je bilo v 2018 prodanih na živilskih trgih manj kot v 2017 (za skoraj 10 %), njihova vrednost pa je bila višja (za skoraj 6 %), ker je bila višja tudi cena jagod (povprečno za približno 17 %).  

Vrednost na živilskih trgih prodane perutnine, jajc, mleka in mlečnih izdelkov višja kot v letu 2017

Vrednost perutninskega mesa, prodanega na živilskih trgih, je bila v letu 2018 za več kot 13 % višja kot v letu 2017. Cena konzumnih jajc je bila za približno 4 % višja, pa tudi količina prodanih konzumnih jajc je bila večja kot v prejšnjem letu (za skoraj 8 %). Vrednost prodanega svežega mleka je bila v letu 2018 za skoraj 26 % višja kot v letu 2017 (prodanega je bilo več mleka, povprečna cena pa je bila približno enaka kot v 2017). Kislega zelja iz lastne pridelave je bilo na živilskih trgih v 2018 prodanega več kot v 2017 (za približno 29 %). Vrednost prodanega kislega zelja je bila višja za skoraj 30 %, povprečna cena pa je bila približno enaka kot v 2017. 

Grafikon 1: Gibanje cen kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
Grafikon 1: Gibanje cen kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Količine prodanih kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
Grafikon 2: Količine prodanih kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Vrednost prodanih kmetijskih pridelkov in proizvodov iz lastne pridelave na živilskih trgih, Slovenija
201720182018
2017
1000 EURindeks
Skupaj16.14115.45395,7
Zelenjadnice, fižol v zrnju in krompir8.6157.90991,8
  zelenjadnice7.8067.29793,5
  krompir438453103,3
Sadje4.1263.66088,7
Perutnina in jajca497559112,5
Mleko in mlečni izdelki1.3091.384105,7
Drugi pridelki1)1.5931.941121,8
1) Žita, moka, med, cvetje, oljčno olje, kislo zelje, kisla repa in sveže gobe.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Na količino prodanih kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave na živilskih trgih lahko vpliva tudi uvajanje novih tržnih poti in načinov trženja neposredne prodaje kmetijskih pridelkov.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.