Indeks stroškov dela, Slovenija, 4. četrtletje 2018

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v 4. četrtletju 2018 za 1,1 % višji kot pred enim letom

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v četrtem četrtletju 2018 za 1,1 % višji kot v četrtem četrtletju 2017.

  • 7.3.2019
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za 1,1 % višji kot pred enim letom
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v četrtem četrtletju 2018 po začasnih podatkih povprečno za 1,1 % višji kot v četrtem četrtletju 2017, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 2,1 %.

Letno zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro največje v drugih dejavnostih
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v četrtem četrtletju 2018 glede na četrto četrtletje 2017 najizraziteje znižali v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 4,5 %) in v dejavnosti izobraževanje (za 4,1 %), najizraziteje zvišali pa v drugih dejavnostih (za 11,9 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 7,8 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-28 v tretjem četrtletju 2018 za 2,7 % višji kot pred enim letom
Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 4. 3. 2019) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v tretjem četrtletju 2018 v vseh državah članicah EU višji kot v tretjem četrtletju 2017 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše v Romuniji (za 13,6 %) in v Latviji (za 13,4 %). V EU-28 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 2,7 %; v Sloveniji so bili višji za 1,9 %.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201620172018
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III100,7102,7104,8
IV–VI101,5105,3103,5
VII–IX103,7106,9101,8
X–XII106,2105,3101,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2020.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.