Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, januar 2019

Izvoz in uvoz v januarju 2019 višja kot v januarju 2018

Slovenija je v januarju 2019 izvozila za 13,7 %, uvozila pa za 8,7 % več blaga kot v januarju 2018.

  • 12.3.2019
  • |
  • začasni podatki
Vrednost blagovne menjave s tujino v januarju 2019 višja kot v januarju 2018

Slovenija je v januarju 2019 izvozila za 2,7 milijarde EUR blaga, uvozila pa za 2,6 milijarde EUR blaga. Izvoz in uvoz v januarju 2019 sta bila višja od januarskih izvozov in uvozov v zadnjih letih; izvoz v januarju 2018 je bil v januarju 2019 presežen za 13,7 %, uvoz pa za 8,7 %. Glede na vrednosti povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v prejšnjem letu je bila vrednost izvoza višja za 5,2 %, vrednost uvoza pa za 1,1 %.

V blagovni menjavi s tujino je bil v januarju 2019 zabeležen že šesti zaporedni januarski presežek v blagovni menjavi s tujino in ta je bil od vseh januarskih presežkov tudi največji (znašal je 120,9 milijona EUR). V januarju 2019 je bila pokritost uvoza z izvozom 104,7-odstotna.

V januarju 2019 blagovna menjava z državami članicami EU kot tudi z državami nečlanicami EU višja kot v januarju 2018

Pri trgovanju z državami članicami EU je Slovenija v januarju 2019 zabeležila rast blagovne menjave s tujino. V te države je izvozila za 8,0 % več blaga kot v januarju 2018, iz omenjenih držav pa uvozila za 3,3 % več blaga kot v januarju 2018. V januarju 2019 je bilo izvoženo blago vredno 2.047,1 milijona EUR, uvoženo blago pa 1.907,0 milijona EUR, kar pomeni presežek v vrednosti 140,1 milijona EUR. Presežek v januarju 2019 je bil za tretjino večji od presežka v januarju 2018. S trgovanjem s to skupino držav je Slovenija v januarju 2019 ustvarila 75,6 % vsega izvoza in 73,7 % vsega uvoza blaga.

Slovenija je tudi pri trgovanju z državami zunaj EU v januarju 2019 zabeležila rast tako pri izvozu kot tudi uvozu. Oba, tako izvoz kot tudi uvoz, sta se povečala za več kot 25,0 % v primerjavi z januarjem 2018 (izvoz za 36,0 %, uvoz pa za 27,2 %). V države, ki niso članice EU, je Slovenija v januarju 2019 izvozila za 660,4 milijona EUR blaga, od tam pa ga je uvozila za 679,6 milijona EUR. V januarju 2019 je v blagovni menjavi s to skupino držav - podobno kot že v istem obdobju lani - Slovenija ustvarila primanjkljaj v vrednosti 19,2 milijona EUR, ki je bil sicer nekoliko nižji kot pred letom dni.

Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
I 2019I 2019
I 2018
1.000 EURindeks
Izvoz2.707.507113,7
EU-282.047.090108,0
države nečlanice EU660.417136,0
Uvoz2.586.628108,7
EU-281.907.016103,3
države nečlanice EU679.612127,2
Trgovinska bilanca120.879-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %104,7-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 14. junija 2019, za leto 2019 pa junija 2020.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.