Skupine podjetij, Slovenija, 2017

V letu 2017 je bilo v Sloveniji 3.486 večnacionalnih skupin podjetij, kar je 42 % vseh skupin podjetij

V letu 2017 je bilo v Sloveniji 8.284 skupin podjetij. Število večnacionalnih skupin se je zmanjšalo za 1,7 %, medtem ko število rezidenčnih skupin še vedno raste. Večnacionalne skupine so zaposlovale 72 % vseh oseb, zaposlenih v skupinah podjetij, in ustvarile 82 % vsega prihodka teh podjetij.

  • 5.3.2019
  • |
  • končni podatki
Število večnacionalnih skupin podjetij se je zmanjšalo za 1,7 %
 
V letu 2017 je bilo v Sloveniji 8.284 skupin podjetij, od tega 4.798 ali 58 % rezidenčnih. V večini rezidenčnih skupin podjetij sta bili povezani le dve pravni enoti (takih skupin je bilo 75 %). 

Večnacionalnih skupin podjetij je bilo 3.486, kar je 1,7 % manj kot v 2016. Velika večina večnacionalnih skupin podjetij, 91 %, je bila pod tujim nadzorom (92 % teh skupin podjetij je imelo v Sloveniji le po eno ali dve pravni enoti). Tako kot v letu 2016 so tudi v letu 2017 največ večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom nadzirale Avstrija (17 %), Nemčija in Hrvaška (vsaka po 9 %) ter Italija (8 %). 

Večnacionalnih skupin podjetij pod domačim nadzorom je bilo le 327, vendar so bile te skupine glede na število pravnih enot v Sloveniji večje kot večnacionalne skupine pod tujim nadzorom (v 48 % teh skupin so bile najmanj po 3 slovenske pravne enote).

Večina skupin podjetij je tako kot v 2016 delovala na področju trgovine, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter v predelovalni dejavnosti
 
Največ skupin podjetij je spadalo v področje dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (23 %), potem v področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (17 %) in v predelovalne dejavnosti (13 %). 

Največ rezidenčnih skupin podjetij je spadalo v področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (21 %). Največ večnacionalnih skupin podjetij pod domačim nadzorom je spadalo v predelovalne dejavnosti (35 %), največ večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom pa v področje dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (31 %).
 
V skupine povezana velika in srednje velika1 podjetja so zaposlovala tretjino oseb, ki so delale v vseh podjetjih v Sloveniji
 
V letu 2017 je bilo v skupine podjetij povezanih 13.230 podjetij, kar je 0,2 % manj kot v letu 2016, vendar so zaposlovala 5 % več oseb, ki so delale, kot v 2016. 77 % teh podjetij so bila mikro1 podjetja; ta so ustvarila 8 % vsega prihodka v skupine povezanih podjetij. Število v skupine povezanih mikro- in majhnih1 podjetij se je v letu 2017 glede na leto 2016 zmanjšalo za 0,5 %, medtem ko se je število v skupine povezanih srednje velikih in velikih1 podjetij za 2,8 % povečalo (za 30). 

Od vseh velikih in srednje velikih1 podjetij jih je bilo 30 % del večnacionalnih, 15 % pa del rezidenčnih skupin podjetij. Ta podjetja so tako kot v 2016 ustvarila 49 % vsega prihodka vseh podjetij v Sloveniji in zaposlovala 32 % oseb, ki so delale v vseh podjetjih v Sloveniji.

1Velikostni razredi podjetij glede na število oseb, ki delajo: mikropodjetja (0–9), majhna podjetja (10–49), srednje velika podjetja (50–249), velika podjetja (250+).
Večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2017
Večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2017
Vir:SURS
Podjetja, ki so povezana v večnacionalne skupine podjetij, Slovenija, 2017
Podjetja, ki so povezana v večnacionalne skupine podjetij, Slovenija, 2017
Vir:SURS
Skupine podjetij glede na vrsto skupine, Slovenija
201620172017
2016
številoindeks
Skupaj8.2308.284100,7
Rezidenčne skupine podjetij4.6854.798102,4
Večnacionalne skupine podjetij3.5453.48698,3
  pod domačim nadzorom46232770,8
  pod tujim nadzorom3.0833.159102,5
Vir:SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.