Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, januar–december 2018

V 2018 v Sloveniji skoraj 15,7 milijona turističnih prenočitev

V Sloveniji je bilo v 2018 zabeleženih več kot 5,9 milijona prihodov turistov in skoraj 15,7 milijona njihovih prenočitev. Tuji turisti so ustvarili skoraj 11,2 milijona prenočitev ali za 15 % več kot v 2017, domači turisti pa 4,5 milijona prenočitev ali približno toliko kot v 2017.

  • 28. 2. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V Sloveniji skoraj 15,7 milijona prenočitev
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v letu 2018 zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov doslej: prihodov turistov je bilo več kot 5.933.000 ali za 8 % več kot v letu 2017, njihovih prenočitev pa skoraj 15.695.000 ali za 10 % več kot v letu 2017.

Tuji turisti so ustvarili več kot 4.425.000 prihodov ali za 11 % več kot v letu 2017 in več kot 11.176.000 prenočitev ali za 15 % več kot v letu 2017. To pomeni, da je bilo vsak dan v letu 2018 zabeleženih v povprečju 4.084 več prenočitev tujih turistov kot v letu 2017.

Obisk domačih turistov v nastanitvenih obratih pa je bil letu v 2018 približno tak kot v letu 2017: njihovih prihodov je bilo zabeleženih več kot 1.508.000, njihovih prenočitev pa skoraj 4.519.000; obe vrednosti se glede na leto 2017 razlikujeta za manj kot odstotek.

Delež prenočitev tujih turistov že več kot 70-odstoten

Delež prenočitev tujih turistov v skupnem številu prenočitev turistov se od leta 2010 stalno povečuje: v letu 2010 so tuji turisti ustvarili 56 % vseh turističnih prenočitev, v letu 2015 64 %, v letu 2017 68 % in v letu 2018 že 71 %.

Turisti z vseh ključnih trgov ustvarili v 2018 več prenočitev kot v 2017
Ključni trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v letu 2018 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Nemčija (12 % ali skoraj 1,4 milijona prenočitev), Italija (12 %), Avstrija (9 %), Nizozemska in Hrvaška (iz vsake po 5 %).

Tuji turisti iz ključnih trgov, ki so v Sloveniji v letu 2018 ustvarili več prenočitev kot v letu 2017, so bili: turisti iz Nizozemske (za 22 % več), iz Nemčije (za 17 % več), iz Hrvaške (za 16 % več), iz Avstrije (za 4 % več) in iz Italije (za 1 % več).

Največ prenočitev iz neevropskih držav ustvarili turisti iz ZDA
Med turisti iz neevropskih držav so bili v letu 2018 najštevilnejši turisti iz ZDA. Ustvarili so 3 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas, ustvarjenih v 2018, in hkrati za 24 % več kot v letu 2017. Sledili so turisti iz drugih azijskih držav, tem pa turisti iz Izraela, Republike Koreje in Kitajske.

Gorske občine tudi v 2018 na prvem mestu
Največ prenočitev vseh turistov je bilo v letu 2018 zabeleženih v gorskih občinah, več kot 4.489.000 (29 % vseh prenočitev) ali za 14 % več kot v letu 2017. Sledile so zdraviliške občine; tam je bilo v letu 2018 zabeleženih skoraj 3.486.000 prenočitev turistov (22 % vseh) ali približno toliko kot v letu 2017. V obmorskih občinah je bilo zabeleženih 19 % vseh prenočitev (ali za 7 % več kot v 2017), v občini Ljubljana pa 14 % vseh prenočitev (ali za 22 % več kot v 2017).

Tuji turisti so ustvarili največ prenočitev v gorskih občinah (32 % vseh prenočitev tujih turistov), domači turisti pa v zdraviliških občinah (39 % vseh prenočitev domačih turistov).

Turisti prenočili največkrat v hotelih in podobnih nastanitvenih obratih
V hotelih in podobnih nastanitvenih obratih so turisti ustvarili v 2018 kar 53 % vseh turističnih prenočitev, ustvarjenih v tem letu. Vsak turist je v omenjenih obratih prenočil povprečno 2,6-krat, kar je enako povprečni dobi bivanja turistov v vseh nastanitvenih obratih v 2018 v Sloveniji.

Najdlje so se turisti zadržali v zdraviliških občinah (v povprečju so prenočili 3,5-krat).

Več kot polovico vseh prenočitev turistov zabeležili v le sedmih občinah
Največ prenočitev v letu 2018 so turisti (domači in tuji skupaj) ustvarili v občini Ljubljana (14 %), potem v občini Piran/Pirano (12 %) in občini Bled (7 %); v teh treh občinah je bila ustvarjena skoraj četrtina vseh turističnih prenočitev v obravnavanem letu. Preostalih 27 % prenočitev pa so ustvarili v naslednjih štirih občinah: Kranjska Gora, Brežice, Bohinj in Moravske Toplice.

Tuji turisti so v letu 2018 ustvarili največ prenočitev v občini Ljubljana (18 % vseh prenočitev tujih turistov), nato v občini Piran/Pirano (12 %) in občini Bled (10 %).

Domači turisti pa so ustvarili največ prenočitev v občini Piran/Pirano (13 % prenočitev domačih turistov), nato v občini Izola/Isola (7 %) in občini Moravske Toplice (6 %).

Po več kot 100.000 turističnih prenočitev je bilo v letu 2018 ustvarjenih v 33 slovenskih občinah (v letu 2017 v 30 občinah).

Novi viri podatkov in posodobitev metodologije raziskovanja
V raziskovanju Prihodi in prenočitve turistov smo začeli uporabljati podatke iz novega Registra nastanitvenih obratov in iz sistema za elektronsko sporočanje podatkov v turizmu, imenovanega eTurizem. Zaradi spremembe virov je bila posodobljena tudi metodologija raziskovanja. Začasni mesečni podatki, objavljeni v 2018, niso bili primerljivi z mesečnimi podatki, objavljenimi pred 2018. Večino podatkov za obdobje 2010–2017 smo preračunali tako, da so sedaj primerljivi z mesečnimi in letnimi podatki za 2018. Preračunati nameravamo tudi podatke, ki trenutno še niso objavljeni, zato postopki preračunavanja še niso povsem končani.

Več o posodobitvi metodologije in preračunih najdete tukaj.

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši končni mesečni in letni podatki za 2018 ter preračunani mesečni in letni podatki za obdobje 2010–2017 o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Prenočitve turistov, Slovenija
Prenočitve turistov, Slovenija
Vir: SURS
Prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih obratov, Slovenija, 2018
Prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih obratov, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2018
Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2018
Prihodi turistovPrenočitve turistov
20182018
2017
20182018
2017
številoindeksšteviloindeks
Skupaj5.933.266107,815.694.705110,5
  domači1.508.12899,74.518.69599,9
  tuji4.425.139110,911.176.010115,4
  od tega
  iz Nemčije506.081115,91.362.214117,4
  iz Italije598.82598,41.334.059101,1
  iz Avstrije381.709102,41.011.135103,5
  iz Nizozemske185.257122,7612.710121,6
  iz Hrvaške218.896112,2527.118116,4
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in skupinah nastanitvenih obratov, Slovenija, 2018
Prihodi turistovPrenočitve turistov
20182018
2017
20182018
2017
število
indeks
število
indeks
Skupaj5.933.266107,815.694.705110,5
Vrste občin
  Zdraviliške občine1.009.266101,03.485.899100,0
  Gorske občine1.773.461111,44.489.094113,6
  Obmorske občine929.472106,03.011.245106,9
  Ljubljana1.022.862109,12.179.916122,3
  Mestne občine507.106100,71.101.864110,8
  Druge občine691.099116,31.426.688121,2
Skupine nastanitvenih obratov
  Hoteli in podobni obrati3.366.707101,58.342.743102,6
  Kampi648.149107,71.934.060105,6
  Drugi nastanitveni obrati1.918.411121,05.417.902127,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Ker se raziskovanje Prihodi in prenočitve turistov od 2018 izvaja po posodobljeni metodologiji in na podlagi novih podatkovnih virov, so bili podatki o prihodih in prenočitvah turistov ter turističnih nastanitvenih zmogljivostih za obdobje 2010–2017 zaradi možnosti primerjave s podatki od leta 2018 dalje preračunani in na novo ocenjeni skladno z omenjeno posodobljeno metodologijo raziskovanja, uvedeno v letu 2018 (zajem nastanitvenih obratov je po novem popoln tudi na mesečni ravni). Podatki za 2017 so bili preračunani na mikroravni; preračun teh podatkov je bil za manjkajoči del populacije izveden s postopki vstavljanja podatkov na ravni posameznih enot (nastanitvenih obratov). Ocene za obdobje 2010–2016 pa so bile izvedene na makroravni, in sicer s pomočjo ustreznega modela (agregati na najnižji ravni posameznih domen).

Seštevki absolutnih vrednosti se zaradi zaokroževanja v računskem modelu ne ujemajo vedno.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.