Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2018

Povprečna mesečna bruto plača nominalno za 1,1 % višja od plače za 3. četrtletje 2018

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 4. četrtletje 2018 je znašala 995,13 EUR in je bila višja od plače za prejšnje četrtletje, in sicer nominalno za 1,1 %, realno pa za 0,6 %.

  • 5.3.2019
  • |
  • končni podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah višja tako na četrtletni kot tudi na letni ravni
Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 4. četrtletje 2018 je znašala 995,13 EUR bruto oz. 693,43 EUR neto in je bila v primerjavi s plačo za 3. četrtletje 2018 višja nominalno in realno (nominalno v bruto znesku za 1,1 %, v neto znesku za 0,9 %, realno pa v bruto znesku za 0,6 %, v neto znesku za 0,4 %). Povprečna mesečna plača za leto 2018 je znašala 980,90 EUR bruto in tudi ta je bila višja od plače za 2017, in sicer nominalno za 5,0 %, realno pa za 3,2 %.

Zvišanje povprečne mesečne neto plače za 2018 (glede na plačo za 2017) najopaznejše v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2018 je bila najvišja v dejavnosti rudarstvo (895,33 EUR).

Glede na plačo za 2017 se je povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 2018 najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 10,0 %). V tem obdobju se je povprečna mesečna neto plača za več kot za 5,0 % zvišala še v naslednjih dejavnostih: informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 6,7 %), gostinstvo (za 6,4 %), kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 6,1 %), druge dejavnosti (za 5,2 %) ter finančne in zavarovalniške dejavnosti (za 5,1 %).

Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø X–XII 2018Ø X–XII 2018
Ø VII–IX 2018
Ø X–XII 2018
Ø X–XII 2017
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto995,13101,1100,6105,3103,3
Neto693,43100,9100,4104,6102,6
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
X 2018997,95101,9105,8695,49101,6105,1
XI 2018994,8099,7105,1693,0699,7104,5
XII 2018992,6299,8105,0691,7299,8104,4
Vir: SURS
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
X 2018101,6103,5101,3102,8
XI 201899,6103,099,6102,5
XII 2018100,4103,6100,4103,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.