Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2018

V 2018 so v slovenskih klavnicah zaklali približno 4.000 prašičev več kot v 2017

V slovenskih klavnicah so v letu 2018 zaklali približno 1.000 konj, 116.000 glav goved, 250.000 prašičev, 12.000 ovc, 1.000 koz, 12.000 kuncev in 38.200.000 kljunov perutnine.

  • 28. 2. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V letu 2018 so zaklali več prašičev, ovc, koz in kuncev, vseh drugih vrst živali pa manj kot v letu 2017. Konj so zaklali približno za 19 % manj (to pomeni približno 300 živali manj), goved približno za 4 % manj (to je približno 4.000 živali manj) in perutnine približno za 1 % manj (to je približno 262.000 živali manj). Koz so zaklali za okoli 55 % več (to je približno 400 živali več), ovc za točno 8 % več (to je približno 1.000 živali več), kuncev približno za 3 % več (to je približno 300 živali več) in prašičev približno za 2 % več (to je približno 4.000 živali več).

Spremembe v masah v letu 2018 zaklanih živali v primerjavi z letom 2017 so sorazmerne spremembam v deležih števila zaklanih živali.
 
Podrobnejši podatki in komentar so na voljo v priponkah.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa očiščenih trupovPovprečna masa očiščenih trupov
20182018
2017
20182018
2017
20182018
2017
številoindekstindekskgindeks
Konji1.05180,823581,9223,86101,4
Govedo115.76096,434.87097,4301,22101,1
Prašiči249.816101,822.310101,989,31100,1
Ovce12.283108,0158109,612,88101,6
Koze1.078154,711145,09,7593,7
Kunci11.624102,815102,81,30100,0
Perutnina38.237.82999,369.168100,71,81101,4
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatke o zakolu v večjih klavnicah pridobimo z mesečnim statističnim raziskovanjem Zakol v klavnicah. Podatke o zakolu v manjših klavnicah pridobimo od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), podatke o zakolu goveda pa iz Centralnega registra govedi (CRG), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.