Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, februar 2019

Cene v februarju 2019 na letni ravni višje za 1,2 %, na mesečni ravni za 0,8 %

Drobnoprodajne cene so se v februarju 2019 zvišale: na letni ravni za 1,2 %, na mesečni pa za 0,8 %. Dražje storitve so k letni inflaciji prispevale 0,9, dražje blago pa 0,3 odstotne točke. Na mesečni ravni so se zaradi končanih razprodaj zvišale cene oblačil, dražji so bili tudi počitniški paketi.

  • 28.2.2019
  • |
  • končni podatki

 
Cene v februarju 2019 na letni ravni v povprečju višje za 1,2 %
 
Cene življenjskih potrebščin so bile v februarju 2019 v primerjavi s februarjem 2018 v povprečju za 1,2 % višje. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,4-odstotna).
 
Storitve so se v enem letu podražile za 2,9 %, blago pa za 0,4 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 0,8 % oz. 0,1 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 0,9 %.
 
Električna energija, plin in druga goriva za ogrevanje so se podražili za 4,8 % in k skupni inflaciji prispevali 0,4 odstotne točke. Po 0,2 odstotne točke so letno inflacijo zvišali tudi dražji počitniški paketi (za 5,5 %), komunikacije (za 3,9 %) in restavracije in hoteli (za 2,7 %).
 
Letno inflacijo so na drugi strani najbolj, za 0,2 odstotne točke, blažile nižje cene pogonskih goriv; bencin se je pocenil za 7,1 %, dizelsko gorivo za 1,2 %. 
    

Na mesečni ravni višje predvsem cene oblačil in počitniških paketov
 
Mesečna inflacija je bila v februarju 2019 0,8-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 0,7-odstotna).
 
V februarju 2019 so se zaradi končanih razprodaj zvišale cene oblačil (za 4,7 %) in k inflaciji prispevale 0,2 odstotne točke. Prav tako za 0,2 odstotne točke so inflacijo zvišali dražji počitniški paketi (za 8,2 %). Po 0,1 odstotne točke pa so prispevali še dražja električna energija, plin in druga goriva (za 0,8 %), gospodinjsko pohištvo (za 2,4 %), goriva in maziva za osebna vozila (za 1,7 %) in storitve iz skupine komunikacije (za 1,8 %).
 
Opaznejših pocenitev v februarju nismo zaznali.
 
 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin  

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v februarju 2019 1,3-odstotna (v februarju 2018 je bila 1,4-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,9-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,7-odstotna.

Storitve so se v letu dni podražile za 2,9 %, blago pa za 0,3 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 0,7 %, cene trajnega in poltrajnega blaga pa znižale za 0,9 % oz. 0,3 %.  


Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v januarju 2019 1,4-odstotna (v decembru 2018 1,5-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,5-odstotna (v decembru 2018 1,6-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (0,5-odstotna), najvišja pa v Romuniji (3,2 %); v Sloveniji je bila 1,2-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
II 19
II 18
II 19
I 19 
II 19 
XII 18
I–II 19
I–II 18
II 19–III 18
II 18–III 17
II 19
Ø 15 
Skupaj101,2100,899,7101,2101,7103,11
01 Hrana in brezalkoholne pijače100,4100,1101,7100,6102,3106,40
02 Alkoholne pijače in tobak100,3100,0100,7100,5101,4104,54
03 Oblačila in obutev99,5103,089,2100,099,192,76
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo103,9100,4100,0103,7104,1108,12
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj101,5100,7100,1101,0100,9101,99
06 Zdravstvo101,5100,199,9101,6101,5102,64
07 Prevoz98,4100,699,198,2100,597,21
08 Komunikacije103,9101,8101,8103,0101,1107,49
09 Rekreacija in kultura102,5102,3100,9102,6101,7101,57
10 Izobraževanje102,5101,0101,0102,0103,2107,01
11 Restavracije in hoteli102,7100,1101,7102,9102,6107,57
12 Raznovrstno blago in storitve101,2100,399,6101,0101,6104,55
  Blago100,4100,599,1100,4101,4101,48
  Storitve102,9101,2100,8102,7102,4106,62
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
II 19
II 18
II 19
I 19 
II 19 
XII 18
I–II 19
I–II 18
II 19–III 18
II 18–III 17
II 191)
Ø 15 
Skupaj1,30,7-0,21,21,9103,50
01 Hrana in brezalkoholne pijače0,80,21,80,92,4106,32
02 Alkoholne pijače in tobak0,30,00,60,51,2104,41
03 Oblačila in obutev-1,53,5-11,1-0,7-1,391,69
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo4,50,40,14,34,7109,26
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj1,40,50,11,00,5100,45
06 Zdravstvo2,30,10,12,32,3103,58
07 Prevoz-1,60,7-1,0-1,71,298,33
08 Komunikacije3,21,01,02,81,6107,18
09 Rekreacija in kultura2,31,81,22,31,7102,90
10 Izobraževanje2,30,70,81,92,9106,44
11 Restavracije in hoteli2,90,11,73,12,9108,05
12 Raznovrstno blago in storitve1,10,50,20,81,1104,79
  Blago0,30,6-0,80,31,5101,27
  Storitve2,90,90,92,72,5107,41
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.