Gospodarska klima, Slovenija, februar 2019

Gospodarsko razpoloženje se je februarja 2019 poslabšalo

Gospodarska klima se je v februarju 2019 poslabšala tako na mesečni kot na letni ravni: na mesečni za 3,1 odstotne točke, na letni pa za 5,3 odstotne točke.

  • 22. 2. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni nižja

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila februarja 2019 (9,2 odstotne točke) za 3,1 odstotne točke nižja kot januarja 2019 (12,3 odstotne točke).

Na znižanje mesečne vrednosti so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,0 odstotne točke), med potrošniki (za 0,5 odstotne točke), v trgovini na drobno (prav tako za 0,5 odstotne točke) ter v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa na mesečno spremembo gospodarske klime ni vplival.

Gospodarska klima nižja tudi na letni ravni

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila februarja 2019 za 5,3 odstotne točke nižja kot februarja 2018.

Poslabšanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni je bilo v glavnem posledica znižanja kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,1 odstotne točke), negativno so na omenjeni kazalnik vplivali še kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,0 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih pa je bil pozitiven (za 0,2 odstotne točke).
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–februar 2019
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–februar 2019
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, februar 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, februar 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.