Mnenje potrošnikov, Slovenija, februar 2019

Poslabšanje razpoloženja potrošnikov v februarju 2019

Razpoloženje potrošnikov je bilo v februarju 2019 za 2 odsotni točki slabše kot v prejšnjem mesecu; pred tem je štiri mesece zapored raslo.

  • 20.2.2019
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov slabše kot prejšnji mesec

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v februarju 2019 na mesečni ravni znižala za 2 odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bila višja za 14 odstotnih točk. Razpoloženje se je do februarja 2019 sicer postopno dvigalo od oktobra 2018.

Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni poslabšal predvsem zaradi bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih (za 8 odstotnih točk) in glede gospodarskega stanja v državi (za 4 odstotne točke). Potrošniki so bili nekoliko bolj pesimistični tudi glede pričakovanega finančnega stanja v njihovih gospodinjstvih (za 1 odstotno točko). Poslabšanje kazalnika zaupanja pa je omililo bolj optimistično pričakovanje potrošnikov glede varčevanja (za 4 odstotne točke).

Potrošniki bolj pesimistični tudi na letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je glede na februar 2018 znižala za 5 odstotnih točk, od povprečja leta 2018 pa je bila nižja za 3 odstotne točke.

Na letni ravni se je kazalnik zaupanja poslabšal predvsem zaradi precej bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih (za 14 odstotnih točk) in glede gospodarskega stanja v državi (za 12 odstotnih točk). Po drugi strani se je izboljšalo pričakovanje potrošnikov glede varčevanja (za 5 odstotnih točk) in glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 2 odstotni točki).
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–februar 2019
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–februar 2019
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, februar 2019
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, februar 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. V januarju 2016 smo začeli anketiranje po telefonu kombinirati s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.