Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2019

V januarju 2019 izdanih 2 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v decembru 2018, njihova površina manjša za 19 %

V januarju 2019 je bilo izdanih 9 % več gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe kot v decembru 2018, gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe pa 3 % manj. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 28 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 7 %.

  • 20.2.2019
  • |
  • začasni podatki

V januarju 2019 izdanih 2 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v decembru 2018

Vseh gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo v januarju 2019 izdanih 2 % več kot v decembru 2018; samo za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 9 % več, samo za nestanovanjske stavbe pa 3 % manj kot v decembru 2018. Celotna površina vseh v januarju 2019 načrtovanih stavb bo merila malo več kot 149.000 m2, kar je za 19 % manj od površine stavb, načrtovanih v decembru 2018. Površina stanovanjskih stavb bo manjša za 28 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 7 %. Površina prvih bo toliko manjša predvsem zaradi tega, ker so bile v decembru 2018 načrtovane večje tri- in večstanovanjske stavbe, v januarju 2019 pa predvsem dvostanovanjske stavbe.

Od gradbenih dovoljenj, izdanih v januarju 2019, jih je bilo 97 % za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti.  Gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 2 % več kot v decembru 2018, površina teh novogradenj pa bo za 20 % manjša od novogradenj, načrtovanih v decembru 2018. Manjša je bila predvsem zaradi manjše površine načrtovanih večstanovanjskih stavb.   

Načrtovanih manj stanovanj kot v decembru 2018  

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v januarju 2019, je predvidena gradnja 357 stanovanj, kar je 22 % manj stanovanj kot v decembru 2018. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 266 stanovanj, to je 6 % več kot v decembru 2018. V večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 90 stanovanj, kar je za več kot polovico manj, kot jih je bilo načrtovanih v decembru 2018. Manj stanovanj  kot v decembru 2018 je bilo načrtovanih  predvsem v tri- in več stanovanjskih stavbah; v januarju 2019 jih je bilo 38, v decembru 2018 pa 194. V dvostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 52 stanovanj (v decembru 2018 12 stanovanj). Eno stanovanje je bilo načrtovano v nestanovanjski stavbi.

Z izdajo gradbenih dovoljenj v januarju 2019 je bilo predvidenih za 20 % manj gradenj novih stanovanj,  površina teh stanovanj pa naj bi bila za 1 % manjša od tistih, ki so bila načrtovana v decembru 2018.  

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2019, je predvidenih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji: 110 ali 31 % vseh. Naslednji po številu predvidenih gradenj stanovanj sta bili podravska s 73 stanovanji (20 % vseh) in gorenjska statistična regija  z 39 stanovanji (11 % vseh). V drugih statističnih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v januarju 2019, načrtovanih manj stanovanj, najmanj v zasavski (2 stanovanji).

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - januar 20191)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - januar 2019<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2018 in 2019 so začasni.
Vir: SURS
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, januar 2019
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, januar 2019
1) Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, pomursko, posavsko, primorsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, januar 2019
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj643149.01435755.980
  stanovanjske stavbe29877.61235655.841
  nestanovanjske stavbe34571.4021139
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
I 2019
XII 2018
I 2019
I 2018
I 2019
XII 2018
I 2019
I 2018
Število101,8123,580,0126,2
Površina80,580,299,2142,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 19. aprila 2019.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.