Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, december 2018

Skoraj 34.000 delovno aktivnih oseb je starih 60 let ali več

V decembru 2018 je bilo v Sloveniji 887.170 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 3,6 % več kot v decembru 2017. Približno 34.000 delovno aktivnih oseb ali 3,8 % je bilo starih 60 let ali več.

  • 18.2.2019
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb v decembru 2018 za 0,1 % nižje kot v novembru 2018

Konec decembra 2018 je bilo v Sloveniji 887.170 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % manj kot v prejšnjem mesecu in  za 3,6 % (ali približno 31.000) več kot konec decembra 2017. Število zaposlenih oseb se je znižalo za 0,1 % (na nekaj manj kot 792.300), število samozaposlenih oseb pa za 0,2 % (na nekaj več kot 94.900). Število delovno aktivnih moških se je glede na november 2018 znižalo za 0,1 % na 487.779, število delovno aktivnih žensk pa prav tako za 0,1 % na 399.391.

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb glede na november 2018 zvišalo v sedmih, znižalo pa v trinajstih dejavnostih. Glede na december 2017 se je znižalo v štirih, zvišalo pa v šestnajstih dejavnostih (najbolj se je zvišalo v dejavnosti gradbeništva, in sicer za približno 5.000). 

Glede na regije, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je v decembru 2018 glede na december 2017 število delovno aktivnih oseb zvišalo v vseh statističnih regijah, razen v goriški; v tej statistični regiji se je znižalo za 260 (na nekaj manj kot 46.300). Najizraziteje se je zvišalo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer za 4,3 % ali 12.710 (na nekaj manj kot 309.400).


Število delovno aktivnih oseb, starih 60 let ali več, se je v zadnjih petih letih povečalo za 143 %

Konec decembra 2018 je bilo 33.942 delovno aktivnih oseb ali 3,8 % starih 60 let ali več. 28.977 jih je bilo starih od 60 do 64 let, 4.965 pa 65 let ali več. 65 % je bilo moških, 35 % pa žensk. 79 % je bilo zaposlenih in 21 % samozaposlenih.

Z vidika dejavnosti je bilo največ delovno aktivnih oseb, starih 60 let ali več, zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (16 % ali nekaj več kot 5.300). 12 % jih je bilo zaposlenih v izobraževanju (nekaj več kot 3.900), 9 % v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (nekaj več kot 3.100) in 9 % v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (nekaj več kot 3.000).  

Od decembra 2017 do decembra 2018 se je število delovno aktivnih oseb, starih 60 let ali, povečalo za 18 % ali za približno 5.300. Število moških se je povečalo za 16 %, število žensk pa za 24 %. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih oseb te starosti povečalo za 143 % ali za približno 20.000, od decembra 2010 do decembra 2018 pa za skoraj 200 % ali za več kot 22.500.


Delovno aktivne osebe stare 60 let ali več, Slovenija, december 2018
MoškiŽenskeSKUPAJ
60–64 let 65+ letSkupaj60–64 let65+ letSkupaj
Delovno aktivni starejši - SKUPAJ18.3593.64021.99910.6181.32511.94333.942
   Zaposlene osebe14.6282.29016.9189.2427309.97226.890
   Samozaposlene osebe3.7311.3505.0811.3765951.9717.052
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.