Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 4. četrtletje 2018

4,4-odstotna stopnja anketne brezposelnosti v 4. četrtletju 2018

Delovno aktivnih prebivalcev je bilo v 4. četrtletju 2018 za 1,2 % več, brezposelnih pa za 24,3 % manj kot v 4. četrtletju 2017.

  • 28.2.2019
  • |
  • končni podatki

Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 4. četrtletju 2018 4,4-odstotna in najnižja po 4. četrtletju 2008; takrat je bila 4,3-odstotna. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2017 se je znižala za 1,4 odstotne točke. Med mladimi (15–29 let) je bila 7,6-odstotna, 2 odstotni točki nižja kot pred enim letom. Najnižja je bila med starejšimi osebami (55–64 let), 3,8-odstotna. Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se je v 4. četrtletju 2018 spustila pod vrednost 2 %; bila je 1,8-odstotna. Število dolgotrajno brezposelnih oseb se je od 4. četrtletja 2017 znižalo za 35,6 % (z 29.000 na 19.000).

Anketno brezposelnih v 4. četrtletju 2018 je bilo 45.000 ali 14.000 (24,3 %) manj kot v 4. četrtletju 2017.

Delovno aktivnih v 4. četrtletju 2018 je bilo 984.000 ali 12.000 (1,2 %) več kot v 4. četrtletju 2017. 
 
V 4. četrtletju 2018 je bilo 729.000 neaktivnih prebivalcev ali 4.000 (0,6 %) več kot v 4. četrtletju 2017. Največ neaktivnih je bilo med prebivalci v starostni skupini 65 let ali več (394.000; 54 %), najmanj pa v starostni skupini 25–49 let (47.000; 7 % neaktivnih).

Bi bili pripravljeni delati več ur?
133.000 (16,5 %) od 807.000 zaposlenih v delovnem razmerju je v 4. četrtletju 2018 (v tednu pred anketiranjem) opravilo nadure oz. delalo zunaj delovnega časa. Med zaposlenimi moškimi je bilo takih 18 % (76.000), med zaposlenimi ženskami pa 15 % (57.000).

18 % delovno aktivnih bi za višje plačilo želelo delati več ur na teden, kot delajo običajno. 

Prebivalstvo po aktivnosti, Slovenija (število v 1.000)
X–XII 2017X–XII 2018
SkupajMoškiŽenskeSkupajMoškiŽenske
Prebivalci – skupaj2.0661.0261.0402.0701.0301.040
Aktivni1.0325484841.030555475
   Delovno aktivni972520452984533452
   …Zaposleni830431400840437404
   …Samozaposleni11680361248836
   …Pomagajoči družinski člani261017208M12
   Brezposelni602832452223
Neaktivni725319406729315413
Vir: SURS
Oznaka:
M - manj natančna ocena - previdna uporaba
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.