Odkup lesa, Slovenija, 2018

Vrednost odkupa okroglega lesa v letu 2018 za približno 4 % višja kot v letu 2017

Okrogli les iz zasebnih gozdov, odkupljen v 2018, je bil vreden 59,7 milijona EUR ali okoli 4 % več od lesa, odkupljenega v 2017.

  • 20. 2. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v letu 2018 višja kot v letu 2017
 
V letu 2018 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 59,7 milijona EUR, to je za okoli 4 % več od vrednosti odkupa v letu 2017.  
Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila nižja za skoraj 3 %, vrednost odkupa drugih kategorij okroglega lesa pa je bila višja: lesa za kurjavo za okoli 69 %, lesa za celulozo za skoraj 24 %, drugega okroglega industrijskega lesa pa za približno 1 %.
     
V strukturi odkupa okroglega lesa prevladujejo hlodi za žago in furnir

Največji del vrednosti celotnega odkupa okroglega lesa je bil ustvarjen z odkupom hlodov za žago in furnir, in sicer 76,7 % celotne vrednosti;  delež lesa za  celulozo je znašal 15,1 %, delež  lesa za kurjavo 6,2 % in delež drugega okroglega industrijskega lesa 2,0 % vrednosti celotnega odkupa.


 
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenega okroglega lesa po kategorijah, Slovenija, 2018
Vrednost odkupljenega okroglega lesa po kategorijah, Slovenija, 2018
Vir:SURS
Odkup lesa, Slovenija, 2018
20172018 2018
2017
EURindeks
Skupaj57.586.25159.660.783103,6
  hlodi za žago in furnir46.953.17945.789.24297,5
  les za celulozo in plošče7.280.6138.997.275123,6
  drug okrogel industrijski les1.163.0551.170.823100,7
  les za kurjavo2.189.4043.703.443169,2
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.