Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, december 2018

Povprečna bruto plača za december 2018 za 1,7 % nižja od plače za november 2018

Povprečna bruto plača za december 2018 je znašala 1.782,12 EUR in je bila nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,1 % nižja od plače za november 2018. Povprečna mesečna bruto plača za 2018 je bila višja od plače za 2017, in sicer nominalno za 3,4 %, realno pa za 1,7 %.

  • 15.2.2019
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za december 2018 nižja od plače za november 2018 predvsem zaradi nižjega deleža izplačanih izrednih izplačil
Povprečna bruto plača za december 2018 je znašala 1.782,12 EUR; od bruto plače za november 2018 je bila nižja, nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,1 %. Povprečna neto plača za december 2018 je znašala 1.162,67 EUR in je bila od neto plače za november 2018 nominalno nižja za 2,0 %, realno pa nižja za 1,4 %.

Povprečna plača za december 2018 je bila nižja od povprečne plače za november 2018 predvsem zato, ker je bilo s plačo za december izplačanih manj izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

Povprečna mesečna bruto plača za 2018 je znašala 1.681,55 EUR; od plače za 2017 je bila nominalno višja za 3,4 %, realno pa višja za 1,7 %. Povprečna mesečna neto plača za 2018 pa je znašala 1.092,74 EUR in je bila nominalno za 2,9 %, realno pa za 1,2 % višja od povprečne mesečne neto plače za 2017.

Zvišanje povprečne mesečne plače za 2018 glede na plačo za 2017 opaznejše v zasebnem sektorju
V zasebnem sektorju je bila povprečna mesečna neto plača za 2018 višja od plače za 2017 za 3,5 %, v javnem sektorju pa za 2,6 % (v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 1,9 %).

Povprečna mesečna plača za 2018 višja od plače za 2017 v vseh dejavnostih
Povprečna mesečna neto plača za 2018 se je v primerjavi s plačo za 2017 zvišala v vseh dejavnostih; najmanj se je zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 0,7 %), najbolj pa v dejavnosti rudarstvo (za 7,0 %).

Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za to obdobje so prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 1.581,90 EUR).

Povprečna mesečna neto plača za 2018 višja od slovenskega povprečja le v dveh statističnih regijah
Povprečna mesečna neto plača za 2018 se je v primerjavi s plačo za 2017 zvišala v vseh statističnih regijah, najizraziteje pa v pomurski statistični regiji (za 3,5 %). Višja od slovenskega povprečja je bila le v osrednjeslovenski statistični regiji (za 8,4 %) in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 0,2 %).

Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XII 2018Ø I-XII 2018Ø X-XII 2018XII 2018
XI 2018
XII 2018
XII 2017
Ø I-XII 2018
Ø I-XII 2017
EURindeks
Bruto1.782,121.681,551.757,1498,3103,4103,4
Javni sektor2.072,771.946,031.999,59104,2104,0103,0
  od tega sektor država1.984,791.925,141.944,58102,8102,5102,3
Zasebni sektor1.647,781.557,861.645,1495,2103,4104,0
Neto1.162,671.092,741.145,2998,0102,9102,9
Javni sektor1.337,071.253,641.288,73104,2103,5102,6
  od tega sektor država1.277,681.241,911.253,00102,7102,1101,9
Zasebni sektor1.082,071.017,491.079,0294,8102,8103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2018 bodo objavljeni 25. februarja 2019 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.