Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, december 2018

Povprečna bruto plača za december 2018 za 1,7 % nižja od plače za november 2018

Povprečna bruto plača za december 2018 je znašala 1.782,12 EUR in je bila nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,1 % nižja od plače za november 2018. Povprečna mesečna bruto plača za 2018 je bila višja od plače za 2017, in sicer nominalno za 3,4 %, realno pa za 1,7 %.

  • 15. 2. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za december 2018 nižja od plače za november 2018 predvsem zaradi nižjega deleža izplačanih izrednih izplačil
Povprečna bruto plača za december 2018 je znašala 1.782,12 EUR; od bruto plače za november 2018 je bila nižja, nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,1 %. Povprečna neto plača za december 2018 je znašala 1.162,67 EUR in je bila od neto plače za november 2018 nominalno nižja za 2,0 %, realno pa nižja za 1,4 %.

Povprečna plača za december 2018 je bila nižja od povprečne plače za november 2018 predvsem zato, ker je bilo s plačo za december izplačanih manj izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

Povprečna mesečna bruto plača za 2018 je znašala 1.681,55 EUR; od plače za 2017 je bila nominalno višja za 3,4 %, realno pa višja za 1,7 %. Povprečna mesečna neto plača za 2018 pa je znašala 1.092,74 EUR in je bila nominalno za 2,9 %, realno pa za 1,2 % višja od povprečne mesečne neto plače za 2017.

Zvišanje povprečne mesečne plače za 2018 glede na plačo za 2017 opaznejše v zasebnem sektorju
V zasebnem sektorju je bila povprečna mesečna neto plača za 2018 višja od plače za 2017 za 3,5 %, v javnem sektorju pa za 2,6 % (v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 1,9 %).

Povprečna mesečna plača za 2018 višja od plače za 2017 v vseh dejavnostih
Povprečna mesečna neto plača za 2018 se je v primerjavi s plačo za 2017 zvišala v vseh dejavnostih; najmanj se je zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 0,7 %), najbolj pa v dejavnosti rudarstvo (za 7,0 %).

Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za to obdobje so prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 1.581,90 EUR).

Povprečna mesečna neto plača za 2018 višja od slovenskega povprečja le v dveh statističnih regijah
Povprečna mesečna neto plača za 2018 se je v primerjavi s plačo za 2017 zvišala v vseh statističnih regijah, najizraziteje pa v pomurski statistični regiji (za 3,5 %). Višja od slovenskega povprečja je bila le v osrednjeslovenski statistični regiji (za 8,4 %) in v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 0,2 %).

Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XII 2018Ø I-XII 2018Ø X-XII 2018XII 2018
XI 2018
XII 2018
XII 2017
Ø I-XII 2018
Ø I-XII 2017
EURindeks
Bruto1.782,121.681,551.757,1498,3103,4103,4
Javni sektor2.072,771.946,031.999,59104,2104,0103,0
  od tega sektor država1.984,791.925,141.944,58102,8102,5102,3
Zasebni sektor1.647,781.557,861.645,1495,2103,4104,0
Neto1.162,671.092,741.145,2998,0102,9102,9
Javni sektor1.337,071.253,641.288,73104,2103,5102,6
  od tega sektor država1.277,681.241,911.253,00102,7102,1101,9
Zasebni sektor1.082,071.017,491.079,0294,8102,8103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za december 2018 bodo objavljeni 25. februarja 2019 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.