Gospodarska klima, Slovenija, januar 2019

Gospodarsko razpoloženje se je januarja 2019 spet izboljšalo

Gospodarsko razpoloženje je bilo januarja 2019 za 1,4 odstotne točke boljše kot decembra 2018, od dolgoletnega povprečja pa višje za 12,7 odstotne točke.

  • 25. 1. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Gospodarska klima na mesečni ravni višja

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila januarja 2019 (12,4 odstotne točke) za 1,4 odstotne točke višja kot decembra 2018 (11,0 odstotne točke).

Na zvišanje mesečne vrednosti so vplivali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,6 odstotne točke), med potrošniki (za 0,3 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke), nižal pa jo je kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni nižja

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila januarja 2019 za 3,7 odstotne točke nižja kot januarja 2018.

Poslabšanje tega kazalnika na letni ravni je bilo v glavnem posledica znižanja kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,4 odstotne točke), v nekoliko manjši meri pa so ga znižali še kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,0 odstotne točke), v trgovini na drobno in v gradbeništvu (vsak za 0,2 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil pozitiven (za 0,3 odstotne točke).

Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–januar 2019
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–januar 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, januar 2019
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, januar 2019
METODOLOŠKO OPOZORILO

Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.