Opravljene delovne ure, Slovenija, 4. četrtletje 2018

Skupno število opravljenih delovnih ur je na medletni ravni naraščalo tudi v 4. četrtletju 2018

V 4. četrtletju 2018 je bilo opravljenih za 4,4 % več delovnih ur kot v 4. četrtletju 2017 (predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb in več delovnih dni). Povprečno največ delovnih ur na mesec so v letu 2018 opravile osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo.

  • 6.3.2019
  • |
  • končni podatki

V letu 2018 opravljenih za 2,7 % več delovnih ur kot v letu 2017
V Sloveniji zaposlene osebe so v 4. četrtletju 2018 opravile 313,7 milijona delovnih ur, kar je za 4,4 % več kot v istem obdobju 2017. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo v primerjavi s 4. četrtletjem 2017 višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb in več delovnih dni. 

Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje tudi na letni ravni, in sicer je bilo v letu 2018 opravljenih 1.190,8 milijona delovnih ur ali za 2,7 % več kot v letu 2017. Odstotni delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami je v tem obdobju znašal 78,3 %. 

Povprečno največ delovnih ur na mesec opravile osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo
V Sloveniji zaposlena oseba je v 4. četrtletju 2018 opravila na mesec povprečno 135 delovnih ur ali za 0,9 % več kot v istem obdobju 2017. Najpomembnejši razlog za to je bilo večje število delovnih dni. Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo se je v primerjavi s 4. četrtletjem 2017 najbolj povečalo v dejavnosti izobraževanje (za 3,3 %).

V celem letu 2018 pa je posamezna zaposlena oseba opravila v povprečju za 1,1 % manj delovnih ur kot v letu 2017, in sicer predvsem zaradi večjega števila praznikov (dela prostih dni).

Delovno najbolj obremenjene (glede na število opravljenih delovnih ur) so bile v 4. četrtletju 2018 in tudi v celem letu 2018 osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo; v povprečju so v 4. četrtletju 2018 opravile 141, v celem letu 2018 pa 135 delovnih ur na mesec (ali 5 delovnih ur na mesec več od slovenskega povprečja). Najpomembnejši razlog za tolikšno povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo je bilo dejstvo, da so osebe, zaposlene v tej dejavnosti, v povprečju opravile največ ur plačanega in neplačanega nadurnega dela. 

Povečanje skupnega števila opravljenih delovnih ur največje v dejavnosti gradbeništvo
V 4. četrtletju 2018 se je skupno število opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2017 najizraziteje povečalo v dejavnostih gradbeništvo (za 10,8 %) ter promet in skladiščenje (za 8,9 %), v obeh predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb.

Podobne ugotovitve kot za 4. četrtletje 2018 veljajo tudi za celo leto 2018.

Povprečno mesečno število plačanih ur in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2018
Povprečno mesečno število plačanih ur in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2018
Vir: SURS
Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201620172018
I–III99,2104,5102,2
IV–VI104,499,7101,7
VII–IX98,4101,5102,4
X–XII97,1101,2104,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.