Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2018

Med delovno aktivnimi osebami je 4,7 % mladih

 

V novembru 2018 je bilo v Sloveniji 887.953 delovno aktivnih oseb ali za 0,3 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % več kot v novembru 2017. Med delovno aktivnimi osebami je bilo 4,7 % ali približno 42.100 mladih, mlajših od 25 let.

  • 16.1.2019
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb v novembru 2018 za 0,3 % višje kot v oktobru 2018

Konec novembra 2018 je bilo v Sloveniji 887.953 delovno aktivnih oseb ali za 0,3 % več kot v prejšnjem mesecu in  za 3,1 % ali približno 26.900 več kot v istem mesecu preteklega leta.

Število delovno aktivnih moških se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišalo za 0,3 % (na približno 488.000), število delovno aktivnih žensk pa za 0,2 % (na približno 399.900).

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih glede na prejšnji mesec zvišalo v trinajstih, znižalo pa v sedmih dejavnostih. Glede na november 2017 se je znižalo v treh, zvišalo pa v sedemnajstih dejavnostih (najbolj se je zvišalo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za približno  8.000). 

 

Število delovno aktivnih mladih se je v zadnjih petih letih povečalo za 65 %

Med delovno aktivnimi osebami je bilo konec novembra 2018 4,7 % ali približno 42.100 mladih, tj. oseb, starih od 15 do 24 let. 70 % je bilo moških, 30 % pa žensk. Približno 95 % je bilo zaposlenih in le 5 % samozaposlenih.  

Z vidika dejavnosti je bilo največ delovno aktivnih mladih zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, kar 31 % ali nekaj manj kot 12.900. 14 % jih je bilo zaposlenih v trgovini, vzdrževanju in popravilih motornih vozil (nekaj manj kot 5.800), 11 % v gradbeništvu (nekaj več kot 4.600), 8 % v gostinstvu (približno 3.300) in 8 % v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (nekaj manj kot 3.200).

Od novembra 2017 do novembra 2018 se je število delovno aktivnih mladih povečalo za 13,5 % ali za približno 5.000. Število delovno aktivnih mladih moških se je povečalo za 14 %, število delovno aktivnih mladih žensk pa za 11 %. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih mladih povečalo za 65 % ali približno 16.600.

Delovno aktivne osebe mlajše od 25 let, Slovenija
Delovno aktivne osebe mlajše od 25 let, Slovenija
Delovno aktivne osebe mlajše od 25 let, Slovenija, november 2018
MoškiŽenskeSKUPAJ
15–19 let20–24 letSkupaj15–19 let20–24 letSkupaj
Delovno aktivni mladi - SKUPAJ2.60326.77729.38084811.90412.75242.132
   Zaposlene osebe2.46225.16227.62483111.38512.21639.840
   Samozaposlene osebe1411.6151.756175195362.292
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.