Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, november 2018

Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2018 za 0,2 % nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog so bile v novembru 2018 slabše kot v prejšnjem mesecu.

  • 10.1.2019
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2018 nižja kot v oktobru 2018

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v novembru 2018 glede na oktober 2018 za 0,2 % nižja, glede na november 2017 pa za 2,5 % višja.
 
Vrednost proizvodnje v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro se je glede na oktober 2018 zvišala za 0,9 %, v predelovalnih dejavnostih je bila enaka vrednosti iz prejšnjega meseca, v rudarstvu pa je bila za 31,3 % nižja (predvsem zaradi zalog).

V daljšem obdobju, glede na povprečje leta 2015, je bila vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2018 višja za 23,2 %. Najizraziteje se je v tem obdobju zvišala v proizvodnji visoko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 37,6 %).

Tudi prihodek od prodaje in vrednost zalog v industriji v novembru 2018 nižja kot v oktobru 2018

Prihodek od prodaje v industriji je bil v novembru 2018 na mesečni ravni za 0,3 % nižji, na letni ravni pa za 1,4 % višji.

V rudarstvu je bil na mesečni ravni višji (za 0,9 %), v predelovalnih dejavnostih pa nižji (za 1,0 %). Z vidika namenskih skupin proizvodov je bil v proizvodnji izdelkov za široko porabo enak kot v prejšnjem mesecu, v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo in v proizvodnji izdelkov za investicije pa je bil nižji (za 0,1 oz. za 2,5 %).

Tudi vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje je bila v novembru 2018 v primerjavi z oktobrom 2018 nižja (za 0,3 %), v primerjavi z novembrom 2017 pa višja (za 8,6 %).

Vrednost zalog v predelovalnih dejavnostih je bila v novembru 2018 na mesečni ravni enaka vrednosti iz prejšnjega meseca, v rudarstvu pa je bila nižja (za 40,5 %).


V podatkovni bazi SI-STAT so že na voljo tudi podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za november 2018. Podrobnejše podatke bomo odslej tudi v prihodnje objavljali hkrati s prvo objavo.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
XI 2018
X 2018 
XI 2018
XI 2017
I–XI 2018
I–XI 2017
XI 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,8102,5105,6123,2
B Rudarstvo68,784,699,176,1
C Predelovalne dejavnosti100,0102,7106,1126,1
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro100,9103,1101,9102,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,6100,6103,5114,9
  AE Energenti99,1100,8100,599,2
  AI Surovine100,2100,3104,1119,0
B Proizvodi za investicije99,3104,6112,5147,7
C Proizvodi za široko porabo99,4104,1103,7116,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,7101,4105,1132,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,6104,4103,4112,9
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,9109,7107,0137,6
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi99,899,9107,0126,0
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,2102,7105,4130,3
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi97,1104,1105,4112,2
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
XI 2018
X 2018 
XI 2018
XI 2017
I–XI 2018
I–XI 2017
XI 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,7101,4105,7122,6
B Rudarstvo100,9115,7101,2114,3
C Predelovalne dejavnosti99,0101,1105,2121,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,9101,0103,5118,1
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,6100,7103,8118,3
B Proizvodi za investicije97,5100,4111,3139,2
C Proizvodi za široko porabo100,0103,4103,4113,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,8100,7102,1114,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,7103,8103,5111,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
XI 2018
X 2018 
XI 2018
XI 2017
I–XI 2018
I–XI 2017
XI 2018
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,7108,6108,6126,3
B Rudarstvo59,5122,291,1103,8
C Predelovalne dejavnosti100,0108,6108,7126,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,2107,1109,0119,5
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,0106,9109,1119,7
B Proizvodi za investicije100,4113,3109,1136,7
C Proizvodi za široko porabo100,6108,2107,8129,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,2106,1113,2110,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,5107,6107,0131,1
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2018 smo pri izračunu indeksov prešli na novo bazno leto (2015).

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2018 so začasni. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni najkasneje 9. avgusta 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.