Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2016

Celotna proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev v 2016 za 7 % višja kot v 2015

Sektor okoljskega blaga in storitev je v 2016 zaposloval 24.611 polnovrednih delovnih moči in proizvedel za 1,63 milijarde EUR okoljskega blaga in storitev.

  • 8.1.2019
  • |
  • brez statusa

Več kot tretjino okoljske proizvodnje ustvarile proizvodne dejavnosti
Celotna proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev je v letu 2016 znašala 1,63 milijarde EUR ali za 7 % več kot v letu 2015.

Največji del vrednosti celotne okoljske proizvodnje so ustvarile proizvodne dejavnosti, in sicer 688,7 milijona EUR ali 42,3 %. Proizvodnja specializiranih proizvajalcev okoljskih storitev, tj. tistih, ki so glede na dejavnost, za katero so bili registrirani, spadali (po SKD) v področje dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja, je znašala 240,4 milijona EUR ali 14,8 % celotne okoljske proizvodnje. Sektor država je k celotni okoljski proizvodnji v letu 2016 prispeval 80,1 milijona EUR ali 4,9 %.  

939,9 milijona EUR ali 57,7 % celotne okoljske proizvodnje je bilo ustvarjenih s proizvodnjo proizvodov in storitev za varstvo okolja, 689,8 milijona EUR ali 42,3 % pa z upravljanjem naravnih virov (npr. s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov).

Z vidika okoljskih domen je bil največji del vrednosti v letu 2016 proizvedenih okoljskih izdelkov in storitev ustvarjen v okoljski domeni upravljanje energetskih virov (41 %). Sledile so okoljska domena ravnanje z odpadki (21,6 % celotne vrednosti okoljskih izdelkov in storitev), varstvo zraka in klime (13,4 %) in upravljanje odpadnih voda (11,9 %).

Izvoz v letu 2016 višji kot v letu 2015
Sektor okoljsko blago in storitve je v letu 2016 izvozil za 566,2 milijona EUR okoljskega blaga in storitev ali za 8,5 % več kot v letu 2015; 84 % te vrednosti so izvozile proizvodne dejavnosti, 16 % pa specializirane okoljske dejavnosti (te dejavnosti so izvozile predvsem nenevarne odpadke, namenjene za nadaljnjo predelavo ali recikliranje).

Zaposlenost v 2016 za 4,1 % višja kot v 2015
Zaposlenost oz. število zaposlenih v sektorju okoljsko blago in storitve se izraža v številu polnovrednih delovnih moči. Polnovredna delovna moč je ekvivalent za eno osebo, ki je eno leto polno zaposlena (tj. s polnim delovnim časom) na delovnem mestu na ekonomskem ozemlju države.

V letu 2016 je vrednost celotne proizvodnje v tem sektorju ustvarilo 24.611 polnovrednih delovnih moči ali 4,1 % več kot v letu 2015.
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2016
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija
ProizvodnjaIzvozZaposlenost
201520162016
2015
201520162016
2015
201520162016
2015
EUR (mio.)indeksEUR (mio.)indeksPDM2)indeks
Skupaj1)1.522,61.629,7107,0521,9566,2108,523.651,924.611,2104,1
  specializirani proizvajalci okoljskih storitev228,3240,4105,382,790,5109,45.230,05.588,5106,9
  proizvodne dejavnosti655,6688,7105,0438,5475,0108,36.375,46.473,7101,5
  ostali638,7700,6109,70,70,7110,212.046,612.549,0104,2
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Polnovredne delovne moči.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.