Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, november 2018

Izvoz in uvoz v novembru 2018 višja kot v novembru 2017

Izvoz in uvoz sta bila v enajstih mesecih leta 2018 višja kot v istem obdobju 2017, in sicer izvoz za 9,7 % in uvoz pa za 11,4 %.

  • 9.1.2019
  • |
  • začasni podatki
Blagovna menjava v novembru 2018 višja kot v istem mesecu 2017
 
Izvoz je bil v novembru 2018 za 9,1 % višji kot v novembru 2017 (znašal je 2.796,6 milijona EUR), uvoz pa za 8,2 % (znašal je 2.802,6 milijona EUR). Vrednosti obeh, tako uvoza kot izvoza, sta bili v novembru 2018 višji od povprečne vrednosti mesečnega izvoza in mesečnega uvoza v letu 2017 (vrednost izvoza za 18,7 %, vrednost uvoza pa za 21,8 %).

Slovenija je v novembru 2018 že četrtič v tem letu zabeležila primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino, tokrat v vrednosti 6,0 milijona EUR (ta je bil predvsem posledica večjega uvoza iz držav članic EU). Novembrski primanjkljaj je bil sicer od vseh primanjkljajev v tem letu najnižji. Pokritost uvoza z izvozom v novembru 2018 je bila 99,8-odstotna.

Blagovna menjava z državami članicami EU in z državami nečlanicami EU v novembru 2018 višja kot v novembru 2017

Pri trgovanju z državami članicami EU je Slovenija v novembru 2018 ustvarila 76,0 % vrednosti vsega izvoza blaga in 77,1 % vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je v omenjenem obdobju izvozila za 6,8 % več blaga kot v novembru 2017, iz teh držav uvozila pa za 3,0 % več blaga kot v novembru 2017. V novembru 2018 izvoženo blaga je bilo vredno 2.125,3 milijona EUR, uvoženo blago pa 2.161,9 milijona EUR.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 671,3 milijona EUR blaga, od tam pa je uvozila za 640,7 milijona EUR blaga. Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v novembru 2018 izvozila v te države, je bila za 17,1 % višja kot v novembru 2017. Vrednost blaga, ki ga je iz omenjenih držav uvozila, pa je bila višja za 30,8 %.

Slovenija pri trgovanju s tujino v enajstih mesecih leta 2018 dosegla presežek

Slovenija je v obdobju od januarja do novembra 2018 izvozila in uvozila več blaga kot v istem obdobju 2017. Izvoz je bil višji za 9,7 % in je znašal 28.596,7 milijona EUR, uvoz pa je bil višji za 11,4 % in je znašal 28.242,5 milijona EUR.

V vseh enajstih mesecih leta 2018 skupaj je Slovenija ustvarila presežek v vrednosti 354,1 milijona EUR (pokritost uvoza z izvozom je bila 101,3-odstotna). Presežek v blagovni menjavi s tujino je dosegla v vseh mesecih, razen v maju, septembru, oktobru in novembru.

 

Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
XI 2018I–XI 2018XI 2018
XI 2017
I–XI 2018
I–XI 2017
1.000 EURindeks
Izvoz2.796.63628.596.672109,1109,7
EU-282.125.33922.122.651106,8110,3
države nečlanice EU671.2976.474.020117,1107,9
Uvoz2.802.64328.242.533108,2111,4
EU-282.161.90222.185.006103,0109,0
države nečlanice EU640.7406.057.527130,8121,1
Trgovinska bilanca-6.007354.139-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %99,8101,3-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni junija 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.