Izbrane teme iz Statopisa 2018 - 2. del

Nemčija – najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije

Slovenija je v 2017 izvozila vrednostno največ blaga v Nemčijo, od tam ga je največ tudi uvozila. V 2017 smo imeli v Sloveniji 1,7-odstotno inflacijo.

  • 7.1.2019
  • |
  • brez statusa
Slovenija je v 2017 izvozila vrednostno največ blaga v Nemčijo (20,2 % vrednosti celotnega izvoza blaga), potem v Italijo (11,5 %), Hrvaško (8,0 %), Avstrijo (7,7 %) in Francijo (5,6 %). Iz teh držav je vrednostno največ blaga tudi uvozila (iz Nemčije 19,0 % celotnega uvoza blaga, iz Italije 15,7 %, iz Avstrije 10,6 %, iz Hrvaške 5,5 % in iz Francije 4,3 %).
Največji delež k skupnemu izvozu v letu 2017 so prispevali proizvodi iz skupine cestna vozila; sledil je izvoz proizvodov iz skupine električni stroji in naprave. Tudi k skupnemu uvozu je največ prispeval uvoz proizvodov iz skupine cestna vozila. Sledil je uvoz proizvodov iz skupine električni stroji in naprave.Inflacija, ki se v Sloveniji meri z indeksom cen življenjskih potrebščin (ICŽP), je bila v 2017 1,7-odstotna. Blago se je v enem letu podražilo za 1,9 %, storitve pa za 1,3. V 2017 so se v povprečju najbolj podražili izdelki in storitve v skupini izobraževanje (za 3,7 %) in v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 3,6 %), v povprečju pocenili pa so se samo izdelki in storitve v skupini komunikacije (za 2,3 %).Več zanimivih podatkov z različnih tematskih področij je na voljo v elektronski obliki Statopisa. Vabljeni k branju!
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.