Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, november 2018

V novembru 2018 odkupljenega za 4,3 % manj kravjega mleka kot v novembru 2017

Odkup mleka je bil v zadnjih šestih mesecih manjši kot v istih mesecih prejšnjega leta, tudi proizvodnja mlečnih izdelkov se je v zadnjih mesecih zmanjševala. Izjema je bila samo proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov, ki pa je bila rekordna.

  • 31.12.2018
  • |
  • začasni podatki

Odkupljenega manj mleka kot v novembru 2017
V novembru 2018 je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljenega okrog 43.200 ton kravjega mleka ali za 5,1 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 4,3 % manj kot v novembru 2017. To je bil že šesti mesec zapored, v katerem je bilo odkupljenega manj mleka kot v prejšnjem letu v istem mesecu. Posledično je bila tudi skupna količina mleka, odkupljenega v obdobju od januarja do novembra 2018, manjša kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer za 1,1 %.

V novembru 2018 odkupljeno mleko vsebovalo 4,23 % maščob in 3,46 % beljakovin
Oba deleža sta bila precej višja kot v mleku, odkupljenem v prejšnjem mesecu, in hkrati nižja kot v mleku, odkupljenem v novembru 2017. 
 
Le masla in konzumnega mleka proizvedli več kot v prejšnjem mesecu, drugih mlečnih izdelkov manj
Mlekarne so v novembru 2018 proizvedle večine mlečnih izdelkov manj kot v prejšnjem mesecu. Najbolj se je glede na oktober 2018 zmanjšala proizvodnja mleka v prahu; smetane, sira in fermentiranih mlečnih izdelkov so proizvedle za od 6 % do 7 % manj. Le masla in konzumnega mleka so proizvedle več, in sicer masla za skoraj 7 %, konzumnega mleka pa za več kot 3 % več.

Tudi glede na november 2017 večja le proizvodnja konzumnega mleka in fermentiranih mlečnih izdelkov
Mlekarne so v primerjavi s proizvodnjo v novembru 2017 proizvedle skoraj 6 % več fermentiranih mlečnih izdelkov in skoraj 2 % več konzumnega mleka. Proizvodnja drugih mlečnih izdelkov se je zmanjšala: proizvodnja masla za skoraj 25 %, sira za skoraj 7 %, smetane pa za skoraj 4 %. Proizvodnja mleka v prahu je bila v novembru 2018 zanemarljiva.

V mesecih od januarja do novembra 2018 le proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov večja kot v istem obdobju 2017
Zaradi precej manjše proizvodnje mlečnih izdelkov v zadnjih mesecih je bila kumulativna proizvodnja večine skupin mlečnih izdelkov nižja kot v obdobju od januarja do novembra 2017. Mleka v prahu so mlekarne proizvedle za skoraj 22 % manj, konzumnega mleka skoraj 5 % manj, masla za skoraj 4 % manj, sira za skoraj 2 % manj in smetane za več kot 1 % manj. Proizvodnja fermentiranih mlečnih izdelkov je v zadnjem času rekordna; v 11 mesecih leta 2018 je bila za skoraj 4 % večja kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Mleko na mednarodnem trgu
Vabimo vas, da si ogledate tudi podatke na strani »EU Milk Market Observatory«; tam boste našli podatke o cenah in proizvodnji mleka in mlečnih izdelkov v drugih državah. Mlekarne v EU so v desetih mesecih leta 2018 odkupile skupaj za 1,2 % več kravjega mleka kot v istem obdobju v 2017. Odkup mleka je bil v oktobru 2018 ponovno nižji od odkupa v istem mesecu prejšnjega leta. Odkupna cena mleka v EU se je v septembru že šesti mesec zapored zvišala in je znašala 0,360 EUR/kg.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
XI 17X 18XI 18I–XI 17I–XI 18XI 18
X 18 
XI 18
XI 17
I–XI 18
I–XI 17
toneindeks
Skupaj45.17445.58543.238531.305525.37694,995,798,9
  slovenske mlekarne30.51031.51529.645361.192362.84894,197,2100,5
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
XI 17X 18XI 18I–XI 17I–XI 18XI 18
X 18 
XI 18
XI 17
I–XI 18
I–XI 17
%indeks
Maščoba4,264,174,234,124,13101,499,3100,2
Beljakovine3,493,353,463,353,35103,399,1100,2
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
XI 17X 18XI 18I–XI 17I–XI 18XI 18
X 18 
XI 18
XI 17
I–XI 18
I–XI 17
toneindeks
Konzumno mleko12.85212.65613.088160.290153.102103,4101,895,5
Smetana1.0141.03697411.15511.00694,096,198,7
Fermentirani mlečni izdelki3.2903.7523.48039.29640.69592,8105,8103,6
Mleko v prahu---zz3,84,878,4
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)3312332482.4072.321106,775,196,4
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.4311.4151.33215.58315.28394,193,198,1
z statistično zaupno
- ni pojava
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni do 14. 2. 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.