Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 3. četrtletje 2018

Sektor država nadaljeval leto 2018 s presežkom

Presežek sektorja država je v tretjem četrtletju letos znašal 42 milijonov EUR ali 0,4 % BDP, v prvih devetih mesecih skupaj pa 259 milijonov EUR ali 0,8 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je ob koncu tretjega četrtletja letos znašal 32.157 milijonov EUR ali 71,0 % BDP.  

  • 28. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Presežek sektorja država v tretjem četrtletju letos višji za 0,3 odstotne točke

Podatki kažejo, da so se ugodna gibanja v statistiki javnih financ še nadaljevala, saj je država že šesto četrtletje zapored ustvarila presežek. V tretjem četrtletju 2018 je ta znašal 42 milijonov EUR ali 0,4 % BDP in bil za 0,3 odstotne točke višji kot v istem četrtletju 2017. Povečanje presežka je bilo predvsem posledica visoke rasti prihodkov, ki je bila še naprej višja od rasti izdatkov.

Rast prihodkov 6,7-odstotna

Skupni prihodki države so bili v tretjem četrtletju 2018 za 6,7 % višji kot v tretjem četrtletju 2017, predvsem zaradi visoke rasti prihodkov od davkov in socialnih prispevkov. Prihodki od dejanskih socialnih prispevkov so bili v primerjavi s tretjim četrtletjem lani višji za 6,4 %, skupni davčni prihodki pa za 7,3 %. V skupini davkov so se najizraziteje povečali prihodki iz tekočih davkov na dohodke in premoženje (za 10,2 %); prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz so se povečali za 6,0 % (od tega prihodki od davkov na proizvode za 5,8 %).
Tokrat so omembe vrednejši delež k rasti skupnih prihodkov prispevali tudi nedavčni prihodki, predvsem prihodki države od udeležbe pri dobičku in dividendah nefinančnih družb; ti prihodki so bili v primerjavi s tretjim četrtletjem lani višji za 35,2 %.

Rast izdatkov 6,0-odstotna

Rast skupnih izdatkov je bila v tretjem četrtletju 2018 6,0-odstotna in se je v zadnjih sedmih četrtletjih prvič bolj približala rasti prihodkov. K njihovi rasti so največ prispevali izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva, ki so v letu 2018 iz četrtletja v četrtletje opazneje naraščali (in so bili za 36,4 % višji kot v tretjem četrtletju 2017); sledili so izdatki za subvencije (ti so bili višji za 11,3 %), izdatki za vmesno potrošnjo (za 7,1 %), za socialna nadomestila v denarju in naravi (za 5,3 %) in sredstva za zaposlene (za 4,5 %). Izdatki za obresti pa so se še naprej zmanjševali (bili so za 15,7 % nižji kot v tretjem četrtletju 2017).

V prvih treh četrtletjih 2018 ustvarjen presežek, v istem obdobju v 2017 primanjkljaj

V prvih devetih mesecih leta 2017 je bil ustvarjen primanjkljaj v višini 31 milijonov EUR ali 0,1 % BDP, v istem obdobju leta 2018 pa visok presežek; znašal je 259 milijonov EUR ali 0,8 % BDP.
Pri prihodkih je v prvih treh četrtletjih letošnjega leta izstopala predvsem visoka rast davčnih prihodkov, pri izdatkih pa sta izstopala postopna rast izdatkov za bruto investicije v osnovna sredstva in zniževanje izdatkov za obresti.

Konsolidirani bruto dolg države se je zmanjšal

Konsolidirani bruto dolg države se je od konca drugega četrtletja 2018 zmanjšal za 151 milijonov EUR in je konec tretjega četrtletja 2018 znašal 32.157 milijonov EUR ali 71,0 % BDP. Zmanjšal se je predvsem dolg iz kratkoročnih vrednostnih papirjev in dolgoročnih posojil.
Dolg države na centralni ravni je znašal 31.613 milijonov EUR (69,8 % BDP), na lokalni ravni pa 748 milijonov EUR (1,7 % BDP). Dolg skladov socialne varnosti je bil še vedno minimalen (0,7 milijonov EUR). 

Rast1) prihodkov in izdatkov, Slovenija
Rast<sup>1)</sup> prihodkov in izdatkov, Slovenija
1) Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta.
Vir: SURS
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20172018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
mio. EUR
S.13 Država
  Skupaj prihodki4.3264.7234.6684.8764.6145.0164.983
  Skupaj izdatki4.4334.6534.6624.8174.5474.8674.941
  od tega: izdatki za obresti260269274268236240231
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)-107706596715042
Bruto konsolidirani dolg1)32.92433.29033.30731.85932.99632.30832.157
  S.1311 Centralna država32.33732.71732.75331.29232.43731.75031.613
  S.1313 Lokalna država787766746778768764748
  S.1314 Skladi socialne varnosti21111111
  Konsolidacija med podsektorji (-)-220-194-193-212-210-206-205
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20172018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
% BDP
S.13 Država
  Skupaj prihodki43,843,242,543,543,643,042,2
  Skupaj izdatki44,942,642,443,042,941,741,8
  od tega: izdatki za obresti2,62,52,52,42,22,12,0
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)-1,10,60,10,50,61,30,4
Bruto konsolidirani dolg1)80,580,279,074,175,572,771,0
  S.1311 Centralna država79,178,877,772,874,271,469,8
  S.1313 Lokalna država1,91,81,81,81,81,71,7
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,10,00,00,00,00,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.