Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, december 2018

V 2018 spremembe trošarin znižale letno inflacijo za 0,2 odstotne točke

V letu 2018 so se spremenile trošarine, in sicer samo v prvem polletju, vendar so za 0,2 odstotne točke znižale letno inflacijo.

  • 28.12.2018
  • |
  • končni podatki

Primerjava podatkov o HICŽP in HICŽP-CT za leto 2018

Spremembo trošarin smo v letu 2018 zaznali le v juniju, ko se je znižala trošarina za pogonska goriva.

Na letni ravni je bila razlika med harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami (HICŽP-CT) in harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICŽP) vidna v skupini prevoz (za 1,0 odstotne točke). Zaradi nižjih trošarin za pogonska goriva so bile cene v skupini prevoz ob koncu leta 2018 nižje za 0,3 odstotne točke, ob nespremenjenih trošarinah pa bi bile višje za 0,7 odstotne točke.

Skupni letni HICŽP-CT je bil 101,6, HICŽP pa 101,4, kar pomeni, da so nižje trošarine znižale inflacijo v letu 2018 za 0,2 odstotne točke. 
 
 
 

Mesečne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Mesečne stopnje rasti HICŽP in HICŽP-CT, Slovenija
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami v mesečnih stopnjah rasti, Slovenija
VII 18
VI 18 
VIII 18
VII 18 
 IX 18 
VIII 18
X 18 
IX 18
XI 18
X 18 
XII 18
XI 18 
Skupaj-0,80,00,50,40,1-0,6
1 Hrana in brezalkoholne pijače-0,9-0,10,30,2-0,5-0,8
2 Alkoholne pijače in tobak0,0-0,20,20,0-0,1-0,4
3 Obleka in obutev-13,70,310,66,10,7-1,4
4 Stanovanje0,30,11,71,30,4-0,3
5 Stanovanjska oprema-0,9-0,31,0-0,30,80,2
6 Zdravje0,1-0,20,00,00,60,0
7 Prevoz-0,1-0,3-0,1-0,30,4-1,8
8 Komunikacije-0,50,2-0,80,1-0,31,9
9 Rekreacija in kultura2,00,5-3,4-1,00,2-1,0
10 Izobraževanje0,00,00,30,7-0,10,0
11 Gostinske in nastanitvene storitve0,60,4-0,3-0,5-0,6-0,1
12 Raznovrstno blago in storitve0,1-0,10,1-0,10,2-0,1
Blago-1,90,01,60,80,2-1,1
Storitve1,00,1-1,2-0,4-0,10,3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.