Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2018

V letu 2018 1,4-odstotna inflacija, v decembru 2018 deflacija (–0,6-odstotna)

Ob koncu leta 2018 se je letna inflacija ustavila pri 1,4 %. Nanjo so najbolj vplivale višje cene energentov (za 6,5 %). Storitve so se v enem letu podražile za 3,0 %, blago pa za 0,7 %. Na mesečni ravni smo zabeležili 0,6-odstotno deflacijo.

  • 28. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Letna inflacija v letu 2018 1,4-odstotna, povprečna letna pa 1,7-odstotna

V letni primerjavi so se cene v 2018 zvišale za 1,4 %, povprečna letna inflacija pa je bila 1,7-odstotna (v letu 2017 za 1,7 % oz. 1,4-odstotna).

Cene storitev in blaga so se v enem letu v povprečju zvišale, in sicer za 3,0 % oz. 0,7 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 1,5 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega znižale za 1,5 % oz. 0,3 %.

K letni inflaciji so največ, skupaj za 0,5 odstotne točke, prispevale podražitve električne energije (za 3,3 %), plina (za 4,3 %), tekočih goriv (za 10,4 %), trdih goriv (za 12,0 %) ter toplotne energije (za 14,8 %). Po 0,2 odstotne točke so inflacijo zvišali dražje telefonske in telefaks storitve (za 3,8 %) ter dražji počitniški paketi (za 7,3 %). 

V letu dni so se opazneje podražile še bolnišnične in zunajbolnišnične storitve (za 7,0 % oz. 5,2 %) ter stanovanjske najemnine (za 6,5 %).

Na drugi strani so skupno rast cen najbolj, za 0,2 odstotne točke, znižale nižje cene avtomobilov (za 2,8 %). 


Cene v decembru 2018 na mesečni ravni nižje za 0,6 %

K mesečni deflaciji so največ, 0,3 odstotne točke, prispevale nižje cene naftnih derivatov (tekoča goriva so bila cenejša za 6,6 %, goriva in maziva za 5,9 %). Meso se je v povprečju pocenilo za 1,8 % in inflacijo znižalo za 0,1 odstotne točke. Za prav toliko so inflacijo dodatno znižali cenejši čevlji ter druga obutev (za 4,0 %), oprema za šport (za 22,2 %) ter vse ostale decembrske pocenitve.

Mesečno inflacijo je na drugi strani za 0,1 odstotne točke zvišala dražja mobilna telefonija (za 2,2 %). 


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2018 1,4-odstotna (v decembru 2017 je bila 1,9-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,9-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,6-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,6-odstotna.

Storitve so se v letu dni podražile za 2,8 %, blago pa za 0,7 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 1,5 %, cene trajnega in poltrajnega blaga pa znižale za 1,5 % oz. 0,7 %. 


Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 2018 1,9-odstotna (v oktobru 2018 je bila 2,2-odstotna); v državah članicah EU je bila 2,0-odstotna (v oktobru 2018 2,2-odstotna). Najnižja je bila na Danskem (0,7-odstotna), najvišja, 3,2-odstotna, pa v Romuniji, Estoniji in na Madžarskem; v Sloveniji je bila 2,1-odstotna.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XII 18
XII 17
XII 18
XI 18 
I–XII 18
I–XII 17
XII 18
Ø 15 
Skupaj101,499,4101,7103,46
01 Hrana in brezalkoholne pijače100,699,2102,7104,65
02 Alkoholne pijače in tobak100,499,5101,8103,77
03 Oblačila in obutev100,398,399,2104,03
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo104,799,7104,0108,13
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,9100,3100,8101,90
06 Zdravstvo101,3100,0101,3102,73
07 Prevoz99,398,5100,898,07
08 Komunikacije103,3101,8100,3105,55
09 Rekreacija in kultura101,999,1101,2100,64
10 Izobraževanje101,7100,0103,5105,93
11 Restavracije in hoteli102,499,9102,6105,74
12 Raznovrstno blago in storitve101,799,9101,7104,95
  Blago100,799,0101,5102,37
  Storitve103,0100,4102,2105,82
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XII 18
XII 17
XII 18
XI 18 
I–XII 18
I–XII 17
XII 181)
Ø 15 
Skupaj1,4-0,61,9103,68
01 Hrana in brezalkoholne pijače0,7-0,82,7104,45
02 Alkoholne pijače in tobak0,3-0,41,6103,77
03 Oblačila in obutev-0,4-1,4-1,1103,19
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo5,4-0,34,6109,14
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,90,20,2100,37
06 Zdravstvo2,20,02,0103,46
07 Prevoz-0,3-1,81,699,38
08 Komunikacije3,71,90,9106,11
09 Rekreacija in kultura1,4-1,01,5101,73
10 Izobraževanje1,60,03,2105,56
11 Restavracije in hoteli2,7-0,12,8106,26
12 Raznovrstno blago in storitve1,0-0,11,2104,58
  Blago0,7-1,11,7102,12
  Storitve2,80,32,4106,43
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.