Gospodarska klima, Slovenija, december 2018

Gospodarsko razpoloženje se je ob koncu leta 2018 izboljšalo

Gospodarsko razpoloženje je bilo decembra 2018 za 1,0 odstotne točke boljše kot novembra, od dolgoletnega povprečja pa višje za 12,3 odstotne točke. Več o gospodarskem razpoloženju v letu 2018 v nadaljevanju.

  • 21. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarsko razpoloženje v letu 2018

Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji z začetka leta 2018 je bilo po naših podatkih najugodnejše v zadnjih 10 letih. Pred tem je bilo podobno sredi leta 2007, ko je bilo najboljše v celotnem obdobju, odkar spremljamo kazalnik gospodarske klime. Od začetka 2018 do septembra se je precej poslabšalo, v zadnjih mesecih letošnjega leta pa se je nekoliko popravilo.

Gospodarska klima na mesečni ravni višja

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila decembra 2018 (11,0 odstotne točke) za 1,0 odstotne točke višja kot novembra 2018 (10,0 odstotne točke).

Na zvišanje vrednosti na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke), med potrošniki (za 0,4 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke), nižala pa sta jo kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu (vsak za 0,3 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni nižja

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila decembra 2018 za 4,7 odstotne točke nižja kot decembra 2017.

Vseh pet kazalnikov zaupanja, ki sestavljajo gospodarsko klimo, je na spremembo njene vrednosti na letni ravni vplivalo negativno. V največji meri jo je znižal kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,7 odstotne točke), v nekoliko manjši meri pa so jo znižali kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,0 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–december 2018
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija, januar 2005–december 2018
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, december 2018
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, december 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.