Poslovne tendence, Slovenija, december 2018

Zaupanje v storitvenih dejavnostih in trgovini na drobno višje, v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih nižje

Vrednost kazalnika zaupanja je bila decembra 2018 v storitvenih dejavnostih in trgovini na drobno višja, v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih pa nižja.

  • 21.12.2018
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih spet nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila decembra 2018 za 1 odstotno točko nižja kot v prejšnjem mesecu in za 7 odstotnih točk nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta. Od dolgoletnega povprečja pa je bila za 6 odstotnih točk višja.

Na mesečni ravni jo je poslabšal predvsem padec vrednosti kazalnika skupna naročila (za 4 odstotne točke). Kazalnik pričakovana proizvodnja se ni spremenil, kazalnik zaloge končnih izdelkov pa se je nekoliko zvišal (za 1 odstotno točko).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila decembra 2018 za 2 odstotni točki višja kot novembra 2018 in za 7 odstotnih točk nižja kot novembra 2017 ter enaka dolgoletnemu povprečju.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je znižala, razen kazalnikov poslovni položaj, pričakovana prodaja in obseg zalog. Kazalnik pričakovani poslovni položaj je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji na mesečni in letni ravni

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v decembru 2018 nižja na mesečni in letni ravni (za 6 oz. 5 odstotnih točk). Od dolgoletnega povprečja pa je bila za 33 odstotnih točk višja.

Vrednost tega kazalnika se je na mesečni ravni poslabšala tako zaradi kazalnika pričakovano zaposlovanje (za 7 odstotnih točk) kot zaradi kazalnika skupna naročila (za 6 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v decembru 2018 za 4 odstotne točke višja kot novembra 2018 in za 2 odstotni točki nižja kot decembra 2017 ter za 17 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti večine kazalnikov stanj in pričakovanj so se zvišale, najbolj vrednost kazalnika zaposlovanje in kazalnik povpraševanje (ta je vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih tudi najbolj zvišal).
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, December 2018
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, December 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.