Indeksi uvoznih cen, Slovenija, november 2018

Cene uvoženih proizvodov v novembru 2018 na mesečni ravni za 0,5 % nižje, na letni ravni pa za 2,6 % višje

Cene uvoženih proizvodov so bile v novembru 2018 za 0,5 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 2,6 % višje kot pred enim letom.

  • 28.12.2018
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov v novembru 2018 za 0,5 % nižje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v novembru 2018 za 0,5 % nižje kot v oktobru 2018. To je tretje znižanje cen na mesečni ravni v letu 2018; znižale so se namreč tudi v marcu in juliju, v obeh za 0,1 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so bile glede na prejšnji mesec nižje za 0,8 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,1 %. 

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v novembru 2018 pocenili energenti (za 5,0 %) in proizvodi za široko porabo (za 0,2 %), podražile so se surovine (za 0,1 %), cene proizvodov za investicije pa so ostale enake kot v oktobru 2018.

Od uvoženih proizvodov so se v novembru 2018 izraziteje pocenili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 6,3 %) in proizvodi v skupini koks in naftni derivati (za 5,6 %), podražili pa proizvodi v skupini kemikalije in kemični izdelki (za 1,2 %).

Cene uvoženih proizvodov za 2,6 % višje kot pred enim letom 

Cene uvoženih proizvodov so se v novembru 2018 na letni ravni zvišale za 2,6 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 2,1 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 3,4 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu izraziteje podražili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 36,7 %), izraziteje pocenili pa proizvodi v skupini usnje, usnjeni in sorodni izdelki (za 7,2 %). 

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
XI 2018
X 2018 
XI 2018
XII 2017
XI 2018
XI 2017
I–XI 2018
I–XI 2017
XI 2018
 Ø 2015 
Skupaj99,5102,6102,6102,5105,72
Evrsko območje99,2102,1102,0103,2107,77
Zunaj evrsko območje99,9103,4103,3101,8103,14
Proizvodi po namenu porabe
Surovine100,1103,5103,6103,6106,82
Energenti95,0117,2115,1116,1130,23
Proizvodi za investicije100,0100,1100,5100,0100,59
Proizvodi za široko porabo99,899,199,098,8101,18
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2008)
B Rude in kamnine95,2131,5129,4120,4136,31
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti99,6101,8101,9102,1104,69
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro99,3130,2116,6112,2143,15
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.