Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, november 2018

Cene industrijskih proizvodov novembra 2018 na mesečni ravni nižje za 0,1 %, na letni ravni višje za 1,6 %

Cene proizvodov so se novembra 2018 na mesečni ravni znižale za 0,1 %, na letni ravni pa za 1,6 % zvišale. Cene izvoznih proizvodov so se novembra 2018 v primerjavi z oktobrom 2018 znižale za 0,2 %, cene proizvodov za prodajo na domačem trgu pa se v tem obdobju v povprečju niso spremenile.

  • 20.12.2018
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v novembru 2018 glede na oktober 2018 nižje za 0,1 %  

Cene industrijskih proizvodov so se znižale tretji zaporedni mesec. V novembru je bilo znižanje teh proizvodov na mesečni ravni 0,1 %. Znižale so se le cene proizvodov za prodajo na tujih trgih (za 0,2 %), medtem ko se cene proizvodov za prodajo na domačem trgu na mesečni ravni v povprečju niso spremenile.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, so se na mesečni ravni znižale za 0,4 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 0,2 %.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v novembru 2018 glede na oktober 2018 znižale cene surovin (za 0,3 %). Zvišale so se cene proizvodov za široko porabo (za 0,1 %) in cene energentov (prav tako za 0,1 %), medtem ko so cene proizvodov za investicije ostale nespremenjene.

Cene proizvodov so se v novembru 2018 glede na prejšnji mesec najbolj znižale v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 1,9 %), v proizvodnji kovin (za 0,9 %) ter v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (za 0,6 %), najbolj zvišale pa v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 0,6 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v novembru 2018 za 1,6 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se od novembra 2017 do novembra 2018 zvišale za 1,6 %; zvišale so se tudi cene proizvodov, prodanih na tujih trgih (za 1,8 %), in cene proizvodov, prodanih na domačem trgu (za 1,4 %).

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, so se v enem letu zvišale za 1,8 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, pa za 1,7 %.

V novembru 2018 so se glede na november 2017 najbolj zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 6,4 %), najbolj znižale pa cene v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 8,6 %).

Novo v podatkovni bazi SI-STAT:

Podrobnejše podatke o indeksih cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XI 2018
X 2018 
XI 2018 
XII 2017
XI 2018
XI 2017
I–XI 2018
I–XI 2017
XI 2018
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj99,9101,4101,6102,1102,99
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine99,7101,6101,8103,0104,43
Energenti100,1105,4105,9103,998,16
Proizvodi za investicije100,0101,2101,3101,1100,88
Proizvodi za široko porabo100,1100,6100,7101,1102,98
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,1103,7104,0103,3103,94
C Predelovalne dejavnosti99,9101,2101,4102,1103,24
D Oskrba z električno energijo100,5106,3106,4104,197,57
E Oskrba z vodo100,099,799,795,393,61
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XI 2018
X 2018 
XI 2018 
XII 2017
XI 2018
XI 2017
I–XI 2018
I–XI 2017
XI 2018
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,0101,2101,4102,0101,96
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,8101,6101,8102,3104,02
  evrsko območje99,6101,6101,8102,4103,23
  zunaj evrsko območje100,2101,6101,7102,0105,79
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.