Računi snovnih tokov, Slovenija, 2017

V 2017 smo v Sloveniji porabili za 2,2 % več snovi kot v prejšnjem letu

Neposredni vnos snovi v gospodarstvo se je v letu 2017 glede na leto 2016 povečal za 4,2 %, domača poraba snovi pa za 2,2 %. Količina uvožene snovi je bila za 4,6 %, količina izvožene snovi za 7,2 %, količina izkoriščenih domačih virov pa za 3,8 % večja kot v prejšnjem letu.

  • 19.12.2018
  • |
  • brez statusa

Količina snovi, neposredno vnesenih v gospodarstvo, za 4,2 % večja kot v 2016

V letu 2017 bilo neposredno vnesenih v gospodarstvo 45,6 milijona ton snovi (52,6 % iz domačih in 47,4 % uvoženih virov) ali za 4,2 % več kot v letu 2016.

Od snovi, pridelanih ali načrpanih na domačem ozemlju, je bilo v 2017 izkoriščenih 24 milijonov ton. Količina izkoriščene biomase je bila v letu 2017 glede na leto 2016 manjša za 11,2 %, količina izkoriščenih mineralnih surovin  pa za 13,2 % večja, medtem ko je bila količina izkoriščenih fosilnih energetskih surovin skoraj enaka kot v prejšnjem letu. 

V letu 2017 smo uvozili vsega skupaj 21,6 milijona ton surovih ali predelanih snovi (od tega 22,9 % surovin, 25 % polproizvodov in 52,1 % končnih proizvodov) ali za 4,6 % več kot v prejšnjem letu. Več kot v letu 2016 smo uvozili biomase in proizvodov iz biomase (za 7,8 %), kovinskih rud in koncentratov (za 9,5 %) in fosilnih energetskih snovi  (za 6,7 %); nekovinskih mineralov pa smo uvozili manj (za 9,6 %).

Doma porabljenih za 2,2 % več snovi kot v letu 2016

Doma smo v letu 2017 porabili 27,1 milijona ton snovi, to je za 2,2 % več kot v letu 2016.

Izvozili smo 18,5 milijona ton snovi (surovih ali predelanih), od tega 24,6 % surovin,  21,9 % polproizvodov in 53,5 % končnih proizvodov. Vsega skupaj smo izvozili za 7,2 % več kot v letu 2016 (biomase in proizvodov iz biomase smo izvozili za 3,4 %, kovinskih rud in koncentratov za 10,2 %,  nekovinskih mineralov za 14,8 % in fosilnih energetskih snovi za 10,4 % več).

Fizična trgovska bilanca za 8,6 % nižja kot v letu 2016

Fizična trgovska bilanca je v letu 2017 znašala 3,1 milijona ton ali 8,6 % manj kot v letu 2016; to pomeni, da smo v letu 2017 uvozili za 3,1 milijona ton več snovi, kot smo je izvozili.
Kazalniki snovnih tokov, Slovenija
Kazalniki snovnih tokov, Slovenija
1) NVS = neposredni vnos snovi.
2) DPS = domača poraba snovi.
3) IDV = izkoriščeni domači viri.
4) FTB = fizična trgovska bilanca.
Vir: SURS
Kazalniki snovnih tokov, Slovenija, 2017
Izkoriščeni
domači viri
UvozIzvozNeposredni
vnos snovi2)
Domača
poraba snovi3)
Fizična
trgovska
bilanca4)
tone (1.000)
Snovi - skupaj1)23.97921.60618.50345.58427.0823.103
  biomasa in proizvodi iz biomase6.3376.1928.24012.5294.289-2.048
  kovinske rude in koncentrati, surove in predelane-4.0913.4054.091686686
  nekovinski minerali, surovi in predelani14.2793.3592.36717.63815.271992
  fosilne energetske snovi, surove in predelane3.3636.6632.90910.0267.1173.754
  drugi proizvodi-1.3001.5811.300-281-281
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Neposredni vnos snovi = izkoriščeni domači viri + uvoz.
3) Domača poraba snovi = neposredni vnos snovi - izvoz.
4) Fizična trgovska bilanca = uvoz - izvoz.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.