Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2013 – 2017

Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v preteklem srednjeročnem obdobju

SURS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2013–2017.

  • 21.12.2018
  • |
  • brez statusa
Predstavljamo Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2013–2017, ki smo ga pripravili SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti slovenske državne statistike in ga skladno z določbami 25. člena Zakona o državni statistiki predložili Vladi Republike Slovenije. Ta se je z njim seznanila na 11. redni seji dne 6. 12. 2018. Pred tem je predlog Poročila obravnaval tudi Statistični svet RS na 58. redni seji dne 26. 10. 2018.

V dokumentu predstavljamo ključne dosežke državne statistike v tem obdobju in pri tem sledimo strukturi Srednjeročnega programa 2013–2017. V prvem delu poročamo, kako smo dosegali temeljne cilje državne statistike v preteklem srednjeročnem obdobju, v nadaljevanju pa o glavnih dosežkih na posameznih vsebinskih statističnih področjih.

Prijazno vas vabimo, da si naše poročilo ogledate in se seznanite z delom, ki ga je slovenska državna statistika opravila v tem srednjeročnem obdobju.


Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.