Tehnične težave, ki smo jih imeli v petek, 14. 8. 2020, smo uspešno rešili. Vse napovedane objave podatkov smo že objavili v podatkovni bazi SiStat. Hvala za razumevanje.

Zaposleni v formalnem izobraževanju, Slovenija, šolsko leto 2018/2019

V srednjih šolah nekaj manj učiteljev, v osnovnih šolah nekaj več

V šolskem oz. študijskem letu 2018/19 je v vrtcih poučevalo 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 18.358 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 6.087 profesoric in profesorjev   ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5.436 strokovnih delavcev.

  • 28.6.2019
  • |
  • končni podatki

V vrtcih nekaj več vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov

V vrtcih je bilo v tem šolskem letu zaposlenih 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnikov, kar je za 1,8 % več kot v prejšnjem letu. Vzgojiteljic je bilo 97,3 %, vzgojiteljev pa 2,7 %. 6,4 % od vseh zaposlenih na tej ravni vzgoje in izobraževanja je delalo v zasebnem sektorju.

En vzgojitelj je v povprečju skrbel za 7,8 otrok.

Zastopanost moških med zaposlenimi v izobraževalnih ustanovah je na vsaki naslednji  ravni izobraževanja večja

V osnovnošolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2018/19 zaposlenih 20.900 oseb, od tega 2.684 moških in 18.216 žensk. V primerjavi s preteklim letom  se je skupno število povečalo za 2,6 %; bilo jih je 20.371. Med vsemi zaposlenimi na tej ravni izobraževanja je bilo moških malo manj kot 13 %, med vodstvenimi delavci pa več kot  četrtina.

Število srednješolskih učiteljev se je nekoliko zmanjšalo

Število zaposlenih v srednjih šolah za mladino in odrasle se je v šolskem letu 2018/19 glede na prejšnje leto zmanjšalo za 2,7 %, kar je med drugim posledica upada števila dijakov.

Vseh oseb, zaposlenih v tem šolskem letu na tej stopnji izobraževanja, je bilo 7.250. Od tega  je bilo 6.087 učiteljev (od tega 67 % žensk), 305 vodstvenih delavcev (od tega 56 % žensk ) in 299 svetovalnih delavcev (od tega 93 % žensk). 406 teh oseb je delalo v zasebnih, 6.844 pa v javnih srednjih šolah.  

Moški del strokovnega osebja na terciarni ravni izobraževanja ima v povprečju višjo izobrazbo kot njihove ženske kolegice

V študijskem letu 2018/19 je bilo v ustanovah na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih 5.436 strokovnih delavcev, kar je približno pol odstotka več kot v prejšnjem študijskem letu. Moških je bilo nekoliko več (54 %) kot žensk (46 %). Po izobrazbi so bili ne glede na spol večinoma doktorji oz. doktorice znanosti. Med moškim delom strokovnega osebja je imelo visokošolsko izobrazbo 3. stopnje 83 % zaposlenih, med ženskami pa 71 %. Tudi delež starejših od 50 let je bil med moškimi večji (39 %) kot med ženskami (33 %). S krajšim delovnim časom je v ustanovah na tej ravni izobraževanja delalo 11,3 % strokovnega osebja.

Narašča delež strokovnega osebja z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje

Izobrazba zaposlenih v izobraževanju je zakonsko določena, zato je največ oseb z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje zaposlenih na področju terciarnega izobraževanja. Vendar se delež delavcev s tako stopnjo izobrazbe z leti povečuje tudi med zaposlenimi v ustanovah na drugih  ravneh izobraževanja. Na področju predšolske vzgoje se je delež teh v zadnjih treh letih povečal vsako leto za 0,1 odstotne točke, v osnovnih in srednjih šolah pa  za 1 odstotno točko.

Zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje
Zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z visokošolsko izobrazbo 3. stopnje
Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja po spolu, šolsko leto 2018/19
Strokovno osebje na posameznih ravneh izobraževanja po spolu, šolsko leto 2018/19
Zaposleni na posameznih ravneh izobraževanja v javnih in zasebnih institucijah po spolu, šolski leti 2017/18 in 2018/19
Zaposleni v šolskem letu 2017/18Zaposleni v šolskem letu 2018/19
skupajmoški ženskeskupajmoški ženske
Vrtci12.19931411.88512.41733012.087
  javni11.45427811.17611.61928911.330
  zasebni7453670979841757
Osnovne šole20.3712.57917.79220.9002.68418.216
  javne20.1952.54217.65320.7042.63618.068
  zasebne1763713919648148
Srednje šole7.4542.3605.0947.2502.3834.867
  javne7.0442.2404.8046.8442.2624.582
  zasebne410120290406121285
Vir: SURS
Strokovno osebje na visokošolskih in višješolskih zavodih, zaposleno s pogodbo o zaposlitvi s polnim, ali z delovnim časom krajšim od polnega, akademski leti 2017/18 in 2018/19
Akademsko leto 2017/18Akademsko leto 2018/19
skupajmoški ženskeskupajmoški ženske
Visokošolski zavodi in višje strokovne šole5.4102.9372.4735.4362.9212.515
Visokošolski zavodi4.9102.7102.2004.8892.6542.235
  visokošolski učitelji2.6191.4981.1212.6501.5121.138
  visokošolski sodelavci2.0741.0759991.905929976
  znanstveni delavci21713780334213121
Višje strokovne šole500227273547267280
  predavatelji višje šole360175185464229235
  inštruktorji pri vajah873453803842
  laboranti in knjižničarji5318353-3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.