Mnenje potrošnikov, Slovenija, december 2018

Razpoloženje potrošnikov se proti koncu leta izboljšuje

Razpoloženje potrošnikov se je v decembru 2018 po opaznem poslabšanju sredi tega leta izboljšalo že tretji mesec zapored. Glede na prejšnji mesec se je izboljšalo za 2 odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bilo višje za 16 odstotnih točk.

  • 21. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Mnenje potrošnikov na mesečni ravni boljše

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v decembru 2018 na mesečni ravni zvišala za 2 odstotni točki.

Na zvišanje je vplivalo predvsem bolj optimistično pričakovanje potrošnikov glede števila brezposelnih (za 4 odstotne točke) in glede gospodarskega stanja v državi (za 3 odstotne točke). Tudi pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je nekoliko izboljšalo (za 1 odstotno točko), medtem ko se pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvih glede na prejšnji mesec ni spremenilo.

Na letni ravni slabše

Na letni ravni je bila vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov za 5 odstotnih točk nižja in hkrati enaka povprečju leta 2017.

Med komponentami kazalnika zaupanja sta se na letni ravni najbolj poslabšala kazalnika pričakovanj potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 13 odstotnih točk) in glede števila brezposelnih (za 11 odstotnih točk). Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je izboljšalo za 3 odstotne točke, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu pa je bilo enako kot v decembru 2017.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–december 2018
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–december 2018
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, december 2018
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, december 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. V januarju 2016 smo začeli anketiranje po telefonu kombinirati s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.