Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Mnenje potrošnikov, Slovenija, december 2018

Razpoloženje potrošnikov se proti koncu leta izboljšuje

Razpoloženje potrošnikov se je v decembru 2018 po opaznem poslabšanju sredi tega leta izboljšalo že tretji mesec zapored. Glede na prejšnji mesec se je izboljšalo za 2 odstotni točki, od dolgoletnega povprečja pa je bilo višje za 16 odstotnih točk.

  • 21.12.2018
  • |
  • končni podatki
Mnenje potrošnikov na mesečni ravni boljše

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v decembru 2018 na mesečni ravni zvišala za 2 odstotni točki.

Na zvišanje je vplivalo predvsem bolj optimistično pričakovanje potrošnikov glede števila brezposelnih (za 4 odstotne točke) in glede gospodarskega stanja v državi (za 3 odstotne točke). Tudi pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je nekoliko izboljšalo (za 1 odstotno točko), medtem ko se pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvih glede na prejšnji mesec ni spremenilo.

Na letni ravni slabše

Na letni ravni je bila vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov za 5 odstotnih točk nižja in hkrati enaka povprečju leta 2017.

Med komponentami kazalnika zaupanja sta se na letni ravni najbolj poslabšala kazalnika pričakovanj potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 13 odstotnih točk) in glede števila brezposelnih (za 11 odstotnih točk). Pričakovanje potrošnikov glede varčevanja se je izboljšalo za 3 odstotne točke, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu pa je bilo enako kot v decembru 2017.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–december 2018
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–december 2018
Vir: SURS
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, december 2018
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, december 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Metodološke spremembe v letu 2016
Do konca leta 2015 so se podatki za to raziskovanje zbirali samo s telefonskim anketiranjem. V januarju 2016 smo začeli anketiranje po telefonu kombinirati s spletnim vprašalnikom. Način zbiranja podatkov vpliva na izražena mnenja, kar kažejo tudi izsledki drugih raziskovanj.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.