Izbrane teme iz Statopisa 2018, 1. del

Koliko prebivalcev Slovenije je čezmerno hranjenih in koliko se jih rekreira?

Lani, v 2017, je bilo čezmerno hranjenih ali debelih več kot 50 % prebivalcev Slovenije, starih 18 ali več let. Lani smo v Sloveniji proizvedli skoraj 6 milijonov ton odpadkov, od tega skoraj 20 % komunalnih; 70 % teh smo odložili v ustrezne zabojnike ločeno.

  • 18.12.2018
  • |
  • brez statusa
V 2017 je bilo čezmerno hranjenih ali debelih 878.000 prebivalcev Slovenije, starih 18 ali več let, ali 52 % prebivalcev te starosti; 18 % izmed njih se ni gibalo, 26 % se je gibalo premalo, 56 % pa dovolj. Odstotek oseb, ki so se gibale dovolj, je bil največji med podhranjenimi (67 %). Vseh 18 ali več let starih prebivalcev je bilo v tem letu 1.674.000. 60 % izmed njih (1.009.000) se je gibalo v zadostni meri, 24 % premalo, 16 % pa nič minut na teden.V 2017 smo v Sloveniji proizvedli 5,9 milijona ton odpadkov, od tega 994.000 ton (17 %) komunalnih. 70 % komunalnih odpadkov smo odložili v ustrezne zabojnike ločeno. Količinsko se je največ teh odpadkov zbralo v zabojnikih za embalažo (29 %) in papir (28 %). Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov je bil največji v gorenjski (77 %), najmanjši pa v koroški statistični regiji (55 %).
Več zanimivih podatkov z različnih tematskih področij je na voljo v elektronski obliki Statopisa. Vabljeni k branju!
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.