Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, november 2018

V novembru 2018 izdanih 6 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v oktobru, njihova površina večja za 12 %

V novembru 2018 je bilo za obe vrsti stavb izdanih manj gradbenih dovoljenj kot v oktobru: za stanovanjske 2 %, za nestanovanjske stavbe pa 10 % manj. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo manjša za 1 %, površina nestanovanjskih stavb pa večja za 28 %.

  • 20. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V novembru izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v oktobru

Število v novembru 2018 izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo za 6 % nižje kot v prejšnjem mesecu; za stanovanjske stavbe jih je bilo 2 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 10 % manj. Celotna površina vseh v novembru načrtovanih stavb bo za 12 % večja od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo za 1 % manjša, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 28 % večja od tiste, ki je bila načrtovana z dovoljenji, izdanimi v prejšnjem mesecu.

Skoraj vsa gradbena dovoljenja so bila izdana za novogradnje, le 1 % jih je bilo izdanih za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 4 % nižje kot v oktobru 2018, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa bo večja za 17 %.  

Načrtovanih več stanovanj kot v oktobru

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v novembru 2018, je bila predvidena gradnja 360 stanovanj, kar je 3 % več, kot jih je bilo načrtovanih v oktobru. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 251 stanovanj (4 % manj kot v oktobru), v večstanovanjskih stavbah 107 stanovanj (26 % več kot v oktobru), v nestanovanjskih stavbah pa 2 stanovanji. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 165 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 96 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2018, se bo predvidoma gradilo 5 % več novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v oktobru 2018, njihova površina bo večja za 9 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Tudi z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2018, se bo (kot s tistimi, ki so bila izdana v oktobru) gradilo največ stanovanj v podravski statistični regiji, in sicer 94. 84 stanovanj se bo gradilo osrednjeslovenski statistični regiji, 57 stanovanj pa v savinjski statistični regiji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji (le 1 stanovanje), medtem ko v zasavski statistični regiji z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2018, ni načrtovanih stanovanj.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - november 20181)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016 - november 2018<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2018 so začasni.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, november 2018
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj546153.46836052.252
  stanovanjske stavbe27176.89235851.618
  nestanovanjske stavbe27576.5762634
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
XI 2018
X 2018
XI 2018
XI 2017
XI 2018
X 2018
XI 2018
XI 2017
Število95,792,3105,0152,4
Površina116,594,3108,6146,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 19. aprila 2019.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.