Rojstni dnevi na 1. januar

Na 1. januar ima rojstni dan več prebivalcev Slovenije kot na katerikoli drug dan v letu

1. januarja ima rojstni dan največ prebivalcev Slovenije. Na drugem mestu po številu rojstev je 1. oktober. Po številu rojstev pa izstopajo tudi dnevi v zadnji tretjini septembra, tj. dnevi po približno devetih mesecih od božično-novoletnih praznikov.

  • 27.12.2018
  • |
  • brez statusa

 1. januarja ima rojstni dan največ prebivalcev Slovenije: 7.552

7.552 prebivalcev Slovenije ne praznuje 1. januarja  le začetka novega leta, ampak tudi svoj rojstni dan. Toliko prebivalcev ima namreč ta datum tudi v uradnih dokumentih naveden kot datum rojstva. Zanimivo pa je, da je na dan prej, na silvestrovo, rojenih najmanj prebivalcev Slovenije (4.731), če izvzamemo 29. februar. Številčno razmerje med prebivalci, ki imajo rojstni dan 1. januarja in 31. decembra, je 1,6 : 1. Med nobenima drugima dnevoma v letu ni tolikšne razlike v številu rojstev na posamezen dan.

Oba podatka sta deloma – to velja predvsem za starejše prebivalce – posledica navade iz časa, ko so se otroci večinoma rojevali doma. Številni starši otrok, ki so se rodili na zadnji dan (ali zadnje dni) v letu, so namreč pri prijavi rojstva navedli kot datum otrokovega rojstva 1. januar. Tako so ravnali iz čisto »pragmatičnih« razlogov: vedeli so, da so s tem otroka formalno »pomladili« za eno leto in da ga bodo zato lahko dlje časa zadržali doma, saj bo začel hoditi v šolo leto pozneje; predvsem je bilo to pomembno za fante, ker so šli tako lahko leto pozneje k vojakom. 

Táko prijavljanje rojstev je bilo mogoče, dokler se večina otrok ni rodila v porodnišnici ali drugi zdravstveni ustanovi, ki tudi uradno prijavi rojstvo.

Po letu 1970, ko se je že 96 % otrok rodilo v porodnišnici in se je s tem možnost prijave nepravega datuma rojstva zelo zmanjšala, sta se števili prebivalcev, rojenih na 1. januar in 31. december, približno izenačili.

Umetno prestavljanje datuma rojstva, predvsem dečkov, na 1. januar, je imelo še eno posledico: navidezno je porušilo naravno številčno razmerje med spoloma. Biološko se namreč rodi skoraj vedno nekaj več dečkov kot deklic; v nekaterih letih pa se je v decembru po uradno prikazanih podatkih (ki se kot taki tudi uporabljajo) rodilo več deklic (čeprav se jih v resnici ni).

V zadnjih desetih letih se je število prebivalcev, rojenih na 1. januar, zmanjšalo za 250, število prebivalcev, rojenih na 31. december, pa povečalo za več kot 100.

Število rojstev na 1. oktober drugo najvišje na posamezni dan: 6.375

Na drugem mestu po številu rojstev je 1. oktober. Na ta dan praznuje svoj rojstni dan 6.375 prebivalcev Slovenije. Po številu rojstev pa izstopajo tudi dnevi v zadnji tretjini septembra, torej dnevi po približno devetih mesecih od božično-novoletnih praznikov. Takrat praznuje rojstni dan od 6.100 do 6.200 prebivalcev dnevno.

Vas morda zdaj zanima, koliko prebivalcev Slovenije ima rojstni dan na isti dan kot vi? Vpišite želeni datum v naš  interaktivni iskalnik Imena in rojstni dnevi, pa boste hitro prišli do tega podatka.

 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.