Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, oktober 2018

V oktobru 2018 več kot 7.800 delovno aktivnih oseb več kot v prejšnjem mesecu

V oktobru 2018 je bilo v Sloveniji približno 885.700 delovno aktivnih oseb ali za 0,9 % več kot v prejšnjem mesecu in za 3,2 % več kot v oktobru 2017. Med delovno aktivnimi osebami se je število tujcev v zadnjem letu zvišalo za približno 14.100 ali za 19,2 %.

  • 18. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v oktobru 2018 za 0,9 % višje kot v septembru 2018
 
Konec oktobra 2018 je bilo v Sloveniji približno 885.700 delovno aktivnih oseb. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je število delovno aktivnih oseb zvišalo za 0,9 %, v primerjavi z istim mesecem preteklega leta pa za 3,2 % ali za približno 27.300.
 
Število delovno aktivnih moških se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišalo za 0,8 % (na približno 486.600), število delovno aktivnih žensk pa za 1 % (na približno 399.000).
 
Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih glede na prejšnji mesec zvišalo v sedemnajstih, znižalo pa v treh dejavnostih. Glede na oktober 2017 pa se je znižalo v štirih in zvišalo v šestnajstih dejavnostih. Najbolj se je zvišalo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 4,1 % ali za nekaj več kot 8.000. 


Med delovno aktivnimi osebami je skoraj 10 % tujcev
 
Med delovno aktivnimi osebami je skoraj 10 % tujcev ali približno 87.700. Največ jih je iz Bosne in Hercegovine (nekaj več kot 42.600), iz Srbije (nekaj manj kot 10.800), Hrvaške (nekaj manj kot 7.500), s Kosova (nekaj več kot 7.100) in iz Makedonije (nekaj več kot 6.000).
 
V primerjavi s prejšnjim mesecem se je število tujcev med delovno aktivnimi osebami povečalo za 2 % ali za približno 1.700, v primerjavi z oktobrom 2017 pa za 19,2 % ali za približno 14.100. V zadnjih dveh letih se je najbolj zvišalo število zaposlenih iz Bosne in Hercegovine (za nekaj več kot 13.100 ali 44,5 %), iz Srbije (za nekaj več kot 3.700 ali 52,5 %) in s Kosova (za nekaj več kot 2.200 ali 45,8 %).
  Z vidika dejavnosti je največ tujcev zaposlenih v gradbeništvu (nekaj manj kot 23.400), v predelovalnih dejavnostih (nekaj več kot 20.300) ter v dejavnosti promet in skladiščenje (nekaj več kot 14.800).
Delovno aktivne osebe iz Hrvaške, Kosova in Makedonije, Slovenija
Delovno aktivne osebe iz Hrvaške, Kosova in Makedonije, Slovenija
Delovno aktivne osebe s tujim državljanstvom, Slovenija
I 2018II 2018III 2018IV 2018V 2018VI 2018VII 2018VIII 2018IX 2018X 2018
Tujci - SKUPAJ72.79573.75476.62378.30579.85681.11982.75383.94686.01487.701
   Bosna in Hercegovina35.17435.53336.95737.62938.59039.32340.17340.91241.83242.612
   Srbija8.8448.9809.2349.3489.4949.73910.02110.24610.45110.779
   Hrvaška6.3316.3906.3876.4346.4326.3996.6726.9267.3167.497
   Kosovo4.7464.8145.5185.9026.0676.2936.5526.6166.9307.152
   Makedonija4.9985.1115.4135.5875.7065.7935.8245.8215.9146.010
   ostale države skupaj12.70212.92613.11413.40513.56713.57213.51113.42513.57113.651
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.