Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, oktober 2018

Vrednost oktobra 2018 opravljenih gradbenih del 2,2 % višja kot v mesecu prej in 18,2 % višja kot pred enim letom

Vrednost v oktobru 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 2,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 18,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v oktobru 2017.

  • 14. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v oktobru 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v oktobru 2018 opravljenih gradbenih del je bila v primerjavi s prejšnjim mesecem, ko smo zaznali znižanje, tokrat ponovno višja, in sicer za 2,2 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila glede na september 2018 nižja (za 1,6 %), na gradbenih inženirskih objektih pa višja (za 3,5 %). 

Vrednost v oktobru 2018 opravljenih gradbenih del višja kot v oktobru 2017
 

Vrednost v oktobru 2018 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 18,2 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 4,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 24,3 %. 

Tudi vrednost gradbenih del, opravljenih od januarja do oktobra, višja kot v istem obdobju leta 2017
 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih desetih mesecih leta 2018, je bila za 21,5 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 20,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 21,7 %. 

Vrednost v oktobru 2018 opravljenih gradbenih del višja od povprečja za leto 2015


Vrednost v oktobru 2018 opravljenih gradbenih del je bila za 23,2 % višja od povprečja za leto 2015. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila od povprečja za leto 2015 višja za 54,7 %, vrednost teh del na gradbenih inženirskih objektih pa za 10,8 %.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
X 2018
IX 2018 
X 2018
X 2017
I–X 2018
I–X 2017
X 2018
 Ø 2015 
Gradbeništvo102,2118,2121,5123,2
  stavbe98,4104,8120,8154,7
  gradbeni inženirski objekti103,5124,3121,7110,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje tri mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.