Povprečne mesečne plače, Slovenija, oktober 2018

Povprečna bruto plača za oktober 2018 za 2,7 % višja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za oktober 2018 je znašala 1.676,38 EUR; od plače za september 2018 je bila višja, nominalno za 2,7 %, realno pa za 2,4 %. Povprečna plača se je zvišala v vseh dejavnostih razen v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti ter v dejavnosti izobraževanje.

  • 17.12.2018
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za oktober 2018 višja od plače za september 2018 in od plače za oktober 2017
Povprečna bruto plača za oktober 2018 je znašala 1.676,38 EUR; od bruto plače za september 2018 je bila višja, nominalno za 2,7 %, realno pa za 2,4 %. Povprečna neto plača za oktober 2018 je znašala 1.086,80 EUR in je bila od neto plače za september 2018 nominalno višja za 2,3 %, realno pa višja za 2,0 %.

Zvišanje povprečne plače za oktober 2018 glede na prejšnji mesec je bilo med drugim tudi posledica s plačo za ta mesec izplačanih izrednih izplačil, ki so bila višja kot v prejšnjem mesecu.

Povprečna plača za oktober 2018 je bila višja tudi od povprečne plače za oktober 2017, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,4 % (realno za 1,2 %), v neto znesku pa nominalno za 2,9 % (realno za 0,7 %).

Zvišanje povprečne plače opaznejše v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za oktober 2018 je bila glede na plačo za september 2018 višja v obeh sektorjih: v zasebnem sektorju za 3,0 %, v javnem sektorju pa za 1,2 % (v institucionalnem sektorju država je bila za 0,5 % nižja).

Povprečna plača najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna neto plača za oktober 2018 se je v primerjavi s plačo za september 2018 zvišala v večini dejavnosti, najbolj v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 8,2 %). V tej dejavnosti so imeli zaposleni v povprečju tudi najvišjo neto plačo (znašala je 1.569,64 EUR).

Glede na plačo za september 2018 se je povprečna plača za oktober 2018 nekoliko znižala le v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti (za 0,8 %) ter v dejavnosti izobraževanje (za 0,4 %).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2018
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2018
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
X 2018Ø I-X 2018Ø VIII-X 2018X 2018
IX 2018
X 2018
X 2017
Ø I-X 2018
Ø I-X 2017
EURindeks
Bruto1.676,381.657,921.659,61102,7103,4103,4
Javni sektor1.936,001.928,821.925,59101,4101,9103,0
  od tega sektor država1.917,791.918,521.920,0899,5100,4102,4
Zasebni sektor1.556,131.530,881.536,09103,5104,7104,1
Neto1.086,801.076,081.077,25102,3102,9102,9
Javni sektor1.245,441.242,211.240,44101,2101,6102,6
  od tega sektor država1.237,321.238,091.239,1399,5100,2102,0
Zasebni sektor1.013,33998,181.001,46103,0104,0103,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečni plači v Sloveniji za oktober 2018 bodo objavljeni 27. decembra 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.