Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev, Slovenija, 2017

Leta 2017 med priseljenimi manj terciarno izobraženih kot med odseljenimi

Izobrazba v letu 2017 odseljenih prebivalcev je bila približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije. Najpogostejši namen priselitve v Slovenijo za tuje državljane je bila zaposlitev.

  • 20.12.2018
  • |
  • končni podatki

Izobrazba odseljenih približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije

V letu 2017 se je po podatkih Statističnega urada RS v Slovenijo priselilo 18.808 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj dve tretjini starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 22 %, srednješolsko 60 %, višje- ali visokošolsko pa 18 %.

Iz Slovenije se je v letu 2017 odselilo 17.555 prebivalcev, od tega jih je bilo 70 % starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 18 %, srednješolsko 55 %, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 27 %.

Med priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, jih je 40 % imelo terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj: 14 %. Med odseljenimi prebivalci v isti starosti je bila razlika zelo podobna: med odseljenimi državljani Slovenije jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 40 %, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 13 %.

V letu 2017 se je v Slovenijo priselilo 120 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 162.

Izobrazbena sestava v letu 2017 iz Slovenije odseljenih državljanov RS in tujih državljanov, starih 25–64 let, je bila podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v starosti 25–64 let.


Zaposlitev najpogostejši namen priselitve

Od 15.520 v letu 2017 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov se jih je največ priselilo z namenom zaposlitve (55 %). Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo  svojim družinskim članom (36 %), drugi razlogi (npr. študij) pa so bili redkejši.

Med v letu 2017 priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, je bilo konec leta zaposlenih 37 %, med enako starimi v istem času priseljenimi tujimi državljani pa je bilo zaposlenih 71 %. Med v letu 2017 odseljenimi slovenskimi državljani v starosti 25–64 let jih je bilo 38 % pred selitvijo zaposlenih, med tujimi državljani pa 64 %. Za primerjavo: 1. januarja 2018 je bilo zaposlenih 72 % prebivalcev Slovenije (25–64 let).


Novosti v bazi SI-STAT

V podatkovni bazi SI−STAT objavljene časovne vrste podatkov o socioekonomskih značilnostih meddržavnih selivcev smo dopolnili s podatki za leto 2017. Podatki so na voljo za priseljene in odseljene prebivalce.
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2017
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti, državljanstvu in spolu, Slovenija, 2017
PriseljeniOdseljeni
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Selivci15.35810.4324.92614.8299.2555.574
aktivni9.9728.3851.5877.6475.6731.974
  zaposleni9.3158.0071.3086.5875.0361.551
  brezposelni6573782791.060637423
neaktivni5.3862.0473.3397.1823.5823.600
Državljani RS2.6671.6251.0428.0334.2703.763
aktivni1.0656993663.2421.8781.364
  zaposleni8075402672.5951.5381.057
  brezposelni25815999647340307
neaktivni1.6029266764.7912.3922.399
Tuji državljani12.6918.8073.8846.7964.9851.811
aktivni8.9077.6861.2214.4053.795610
  zaposleni8.5087.4671.0413.9923.498494
  brezposelni399219180413297116
neaktivni3.7841.1212.6632.3911.1901.201
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.